NRK Meny
Normal

– Verden ønsker mer samisk kultur

Filmen «Frost» er ett bevis på at verden higer etter det samiske mener Vibeke Larsen – hun kommer med en idé for hva som må til å få det samiske ut i verden.

Elsa snødronningen med snøkrystaller dalende ned i hendene

Disneys «Frost» ble en enorm hit på verdens basis. I filmen hører man blant annet Frode Fjellheims samiske musikk og man får se den storslåtte naturen i nord, og samene som lever i den. Aps Vibeke Larsen mener filmen beviser at verden ønsker mer samisk kultur.

Foto: daram / Ap

– Disneyfilmen «Frost» er et eksempel på at verden ønsker mer samisk kultur. Det er en trend vi samer må bli flinkere til å utnytte til vår fordel, skriver Aps parlamentariske leder for sametingsgruppa, Vibeke Larsen, i en e-post til NRK.

Vibeke Larsen

Aps parlamentariske leder for sametingsgruppa, Vibeke Larsen, vil ha et eget samisk eksportråd. (Bildet er fra en tidligere anledning.)

Foto: Berit Nystad / NRK

Hun foreslår derfor at det opprettes et samisk eksportråd. Ett slikt råd vil ha en overordnet rolle for å koordinere det samiske markedslivet i større grad enn det som gjøres i dag, påpeker Larsen.

– Hvorfor da ikke også fra opprinnelsesstedet?

Debatten om at potensialet til filmen «Frost» ikke er utnyttet godt nok fra nordnorsk hold startet med Robert Greiners utspill i etterkant av hans nye bokutgivelse «Nordnorske vinnerskaller».

Robert Greiner

Forfatter og journalist Robert Greiner mener næringslivsaktører i Nord-Norge må bli flinkere til å planlegge. (Bildet er fra en tidligere anledning.)

Foto: NRK

Den nybakte forfatteren lurer på hvorfor man nord i Norge ikke har snappet opp muligheten som bød seg:

– På Vestlandet kunne du i sommer, for 177 000 kroner, få en «Frozen» opplevelse for fire personer, to voksne og to barn, ifølge Aftenposten. Og da lurer jeg på hvorfor da ikke også fra opprinnelsesstedet? Disney var på Røros, de var og besøkte en reindriftssamisk familie for å skaffe inspirasjon til filmen. Det ville vært helt naturlig at også opprinnelsesstedet kunne få noe igjen for dette, sa Greiner til NRK.

Samiske produkter med stort potensial

Eksportrådet som Larsen foreslår tror hun ville være med på å plukke opp slike muligheter:

– Samiske produkter og opplevelser har stort potensial som levevei jo mer fremtredende den globale økonomien og samhandlingen blir.

Samiske enkeltaktører er i dag for små til å hevde seg alene på et internasjonalt marked i konkurranse med større aktører som også har enorme ressurser, framhever hun.

– Med et samisk eksportråd kan man forene krefter, inngå partnerskap, spre kunnskap om vår kultur og ikke minst ta eierskap til produkter og tjenester i større grad enn i dag.

En investering for fremtiden

Ifølge Larsen vil et samisk eksportråd være en investering for fremtidens samiske kulturnæringsaktører. Hun viser også til hvilken rolle eksportrådet for fisk har hatt for den norske fiskeressurs markedsandelen.

– Verdensøkonomien er mer sammenvevd enn tidligere, trendene er mer global enn tidligere, folk reiser stadig mer, gjerne på jakt etter det genuine og ekte og vi bør ruste oss til å utnytte mulighetene.