– Velger TV framfor jul i kirka

Ikke alle samer går i Guds hus i høytiden, men for mange er kirkebesøk en samisk juletradisjon.

Máze kirke
Foto: Kenneth Hætta

I Kautokeno, Karasjok og Kåfjord har det for mange vært naturlig å gå i kirka i jula.

Sara Bæhr Buljo (68) synes ikke Kautokeinos ungdom er ivrige kirkegjengere i høytiden.

– Det har forandret seg nokså mye. Det er eldre folk jeg ser i kirka. De yngre virker ikke å bry seg så mye. De kommer på dåp, konfirmasjon og slikt. Da er de selvfølgelig her.

Buljo mener ungdommene har fått så mye annet å gjøre i dagens verden enn å sette seg på kirkebenken i jula.

Gudstjeneste

Julen står for døren, men ikke alle er opptatt av å synge julesalmer i kor.

Foto: Keilen, Berit / Keilen, Berit

– De er vant til fotball, TV og datamaskiner, sier Buljo.

Lært av bestemor

Iselin Skum How (22) i Kautokeino oppsøker derimot kirka, spesielt julaften, første og andre juledag.

– Jeg er vant til det og kjenner venner fra skolen og andre unge mennesker som også går i kirka.

– Vi er mange som er oppvokst med bestemor og bestefar som går i kirka, og har lært å gå i kirka siden vi var små. Det har blitt både tradisjon og naturlig å gå i kirka i høytiden, sier How, som aldri protesterte da de eldre ville ha henne med.

Hun vet at på julaften hvert år går hun i kirka før hun spiser middag og begynner å åpne gaver.

Godt besøk i Kåfjord

Idar Pedersen (38) i Kåfjord har fra barnsben av blitt vant til å oppsøke kirka i jula, og han synes fremdeles det er en viktig tradisjon. Han ser også ungdom i kirka ute ved kysten.

– På julaften er det mange yngre mennesker i kirkene, også her i Kåfjord.

Under hans oppvekst var første juledag den store høytidsdagen, men den siste tiden har dagen da Jesus ble født i følge bibelhistorien blitt mest populær.

– Må tilpasse innholdet

Inger Eline Eriksen (23) har vokst opp på Mollesjok utenfor Karasjok og husker godt kirketurene nede i bygda med sin mor i høytiden da hun var barn. Hun har også bodd i Oslo, hvor hun opplevde et annet kristenliv på en kristen skole.

– Vi sang glade sanger som passer bedre for yngre mennesker, sier hun.

Hun tror yngre mennesker kanskje ikke synes det er så spennende å oppsøke Guds hus i jula og at det bør være mulig å gjøre endringer i gudstjenestene uten at hovedbudskapet forandres.

Sara Bæhr Buljo i Kautokeino er usikker på man kan endre på innholdet i gudstjenestene uten å også måtte endre på Gud ord.