Hopp til innhold

– Váhnemiid ruhtadilli fuotnu

Sullii 21.000 váhnema ja 35.000 máná dilli gáržu jus bargonávccahemiide unniduvvo ruhtaveahkki nie movt ráđđehus lea árvalan. Dan oaivvilda NAV.
Mánnádoarjja lea unniduvvon 7.000 kruvnnuin juohke máná nammii ráđđehusa stáhtabušeahttaárvalusas, čállá Klassekampen áviisa.
Doaibmahehttejuvvon oktasašorganisašuvnna váldočálli Liv Arum ballá dán mielddisbuktit eambbo geafes bearrašiid.

Korte nyheter

 • To skred i Manndalen

  Det er gått to skred i Manndalen i Kåfjord kommune.

  Kommunen melder at alle personene i området er gjort rede for, men et fjøs skal delvis være tatt av skred.

  Det er satt krisestab i Kåfjord kommune.

  Det vil bli holdt pressekonferanse klokken 18.00 via teams. Møtet ledes av ordfører Bernt Lyngstad.

 • E6 i Sørfold på Vegvesenets prioriteringsliste

  Regjeringen skal legge fram Nasjonal transportplan våren 2024.

  Derfor har Statens vegvesen fått i oppdrag om å foreslå sine prioriteringer i Nasjonal transportplan 2025–2036.

  Først i køen på Vegvesenets prioriteringsliste er E134 Oslofjordforbindelsen i Viken. På andreplass er E134 Røldal–Seljestad i Vestland og E6 Megården–Mørsvikbotn i Nordland.

  Sistnevnte strekning er blitt kalt både «krøttersti» og «gruvesjakt». 12 av 16 tunneler er trange og oppfyller ikke gjeldende sikkerhetskrav. Strekningen har bratte stigninger og ved stengninger er omkjøringstiden elleve timer.

  Formålet med prosjektet er redusert reisetid, økt tunnelsikkerhet og økt samfunnssikkerhet.

  Blant de prosjektene som er ute av lista er ny tunnel under Narvik sentrum. I dag går all tungtransport rett gjennom sentrum. En tunnel på 1,5 kilometer under byen skulle løse det problemet.

  – Jeg er veldig skuffet over at tunnel under Narvik er ute av lista, men samtidig som fryktet fordi vi hadde fått signaler i forkant. Samtidig er dette kun ei anbefaling, og vi vil jobbe hardt politisk for å få midler til tunnelen, sier Tina Denstad, gruppeleder Narvik Ap.

  Statens Vegvesen skriver at det ikke er mulig å gjennomføre prosjektet fordi man ikke får plassert ut bomstasjoner innenfor regelverket.

 • To personer savnet etter skred på Reinøya i Troms

  To personer savnet etter skred på Reinøya i Troms.

  Vakthavende Vidar Paulsen hos Tromsø brann og redning sier til Nordlys at båttrafikk bør fare varsomt i området Grøtsundet, ettersom det fortsatt er søk i området og mye bygningsrester i havet.

  Han sier det også er husdyr som er gått på havet.

  Karlsøy kommune har satt krisestab i forbindelse med skredet.