Hopp til innhold

FeFo-leder: – Gi urfolkspengene til Sametinget

Berit Ranveig Nilssen mener at president Egil Olli og Sametinget bør forvalte en urfolksavgift fra mineraluttak.

Egil Olli og Berit Ranveig Nilssen
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Prinsippielt bør Sametinget forvalte en urfolksavgift, dette fordi mineralloven må følge ILO konvensjonen, sier lederen i Finnmarkseiendommen (FeFo) Berit Ranveig Nilssen.

Nilssen mener det blir feil at grunneiere skal få forvalte urfolksavgiften.

HØR: FeFo-leder

Ikke diskutert i FeFo

FeFo-leder Nilssen sier dette er hennes syn og at hun ikke vet hva de andre i styret mener.

– Jeg mener ihvertfall at dette er en avgift som tilhører samene som urfolk og derfor er det Sametinget som skal forvalte midlene så de kommer hele den samiske befolkningen tilgode, sier Berit Ranveig Nilssen.

Finne løsning

Rektor ved Samisk høyskole, Steinar Pedersen
Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Finnmark Arbeiderpartiets (FAP) nestleder, Steinar Pedersen ber nå fylkesordføreren og sametingspresidenten om å møtes for å finne en felles løsning.

HØR: FAPs nestleder

 – Dette er i utgangspunktet en positiv sak og derfor må ikke unødvendig krangel ødelegge den.

Pedersen tror saken vil bli fremmet for FAPs styre.

Tidlligere i denne uka sa sametingspresident Egil Olli at avgiften skulle disponeres av Sametinget.

– Det vil være utenkelig å dele med Finnmark fylkeskommune, sa Olli.

Korte nyheter