NRK Meny
Normal

– Utsettes for forskjellsbehandling

– Fiskerimyndigheter driver med en sterk forskjellsbehandling av sjøsamiske kombinasjonsutøvere. Det mener Torulf Olsen som er leder i Bivdi, samisk fangst og næringsorganisasjon.

Edgar Olsen haler opp kongekrabbe

Fartøy i LUKKET gruppe får i hovedsak fortsette krabbefiske som tidligere. 6-meter forbudet gjelder kun båter i ÅPEN gruppe.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Nå vil han ha svar på hvorfor kongekrabbeforbudet for båter under seks meter, gjelder kun i åpen gruppe , dvs. kombinasjonsutøvere. Samtidig får samme type båter i lukket gruppe, dvs. heltidsfiskere, fortsette krabbefisket i hovedsak som før.

– I sjøsamiske områder er kombinasjonsnæringsfiske like viktig som enefiske. Derfor kan ikke fiskerimyndighetene drive med forskjellsbehandling, forklarer Olsen.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har tidligere gitt uttrykk for at 6-metersgrensen er satt «for å sikre at det nyttes fartøy som kan utøve et selvstendig og profesjonelt kongekrabbefiske, ikke minst av hensyn til dyrevelferd».

– Kongekrabben landes og omsettes som kjent levende, har ministeren forklart.

Også sikkerhet på sjøen er fremført som argument. Resultatet er at 43 båter i åpen gruppe er satt på land.

– Hvorfor skal en 5-meter båt i lukket gruppe være mer sikker enn hvis samme båt blir brukt i åpen gruppe, spør Olsen.

– Holder ikke på greip

Bivdi organiserer manntallsførte fiskere i både "lukket" og "åpen" gruppe.

– Per dags dato har vi ingen tilbakemeldinger som tilsier at det er mer farlig og mindre dyrevelferd å benytte seg av småbåter i åpen gruppe enn det er i lukket gruppe.

– Og dersom fiske med småbåter mot formodning skulle være farlig, så er det høyst urimelig at 6-metersregelen ikke skal gjelde tilsvarende fartøy i lukket gruppe. Argumentasjonene fra fiskerimyndighetene henger derfor ikke på greip, mener Olsen.

– Strider imot Stortingets vilje

Han frykter for at dette vil svekke bosettingsgrunnlaget i sjøsamiske områder.

– Vedtaket strider også imot tidligere stortingsvedtak om å sikre det materielle grunnlaget for sjøsamisk kultur, næring og bosetting, sier Olsen.

Han har i dag på vegne av Bivdi, sendt et skriv til fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

– Vi krever at statsråden instruerer Fiskeridepartementet om å innføre forskrifter som likebehandler småbåtfiskere i åpen og lukket gruppe. De må på lik linje gis adgang til både årets og fremtidig kongkrabbefiske, forklarer Olsen.

Taust fra statsråden

Også sametingsrådet har bedt ministeren om å trekke tilbake 6-meterregelen. Samtidig har de krevd konsultasjoner om saka på politisk nivå.

Fiskeriministeren har imidlertid ennå ikke svart på henvendelsen fra Sametinget.

NRK Sápmi har siden i går forsøkt å få kommentarer fra fiskeriministeren til saka.

– Statsråden er på ferie, og er derfor lite tilgjengelig for kommentarer, forklarer kommunikasjonsavdelingen.