– Unikt i norsk rettshistorie

Dersom klagesaken mot Karasjok kommune havner i retten, så vil det være første gang i norsk rettshistorie, tror advokat Trond Pedersen Biti.

Trond Biti

Advokat Trond Pedersen Biti sier at om saken med Svein Holmestrand fra Karasjok kommer opp i rettssystemet, så vil det være en helt unik sak i norsk rettshistorie. (Bildet er fra en tidligere anledning.)

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Dersom saken om en ubehandlet klagesak i en kommuneadministrasjon kommer opp i rettssystemet, så vil det være unikt. Jeg tror ikke det har skjedd i norsk rettshistorie tidligere, sier advokat Trond Pedersen Biti til NRK.

Han sikter til saken der Svein Holmestrand for to år siden anket Karasjok kommunes vedtak om å frata han 12 timer i uka med personlig assistent.

Trond Pedersen Biti

Advokat Trond Pedersen Biti har vurdert saken etter opplysninger fra NRK Sápmi.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

Kommunen har brutt loven

Kommunen unnlot å svare fylkeskommunen da de stilte spørsmål om hvorfor saken ikke var behandlet. Unnlatelsen strider mot forvaltningsloven, men det finnes ingen muligheter for sanksjoner dersom en kommune ikke svarer en innbygger som sender en søknad eller klage i en slik sak.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sa tidligere til NRK at man på grunn av denne saken kan være nødt til å endre loven, for å unngå at det skjer igjen.

En utfordring i retten

Hvordan den skulle behandles i rettssystemet ville være en utfordring, mener Biti.

– Kan hende man kunne sette en påstand om at Karasjok kommune er nødt til å behandle saken innen en viss tid, og på den måten få en dom der kommunen får en bot dersom tidsfristen ikke overholdes.

Svein Holmestrand

Svein Holmestrand akter å gå til søksmål dersom det viser seg at han kan få fri rettshjelp.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK


Slik saken er nå er det som nevnt ingen mulighet for sanksjoner på nåværende tidspunkt.

Holmestrand søker fri rettshjelp

Pasient- og brukerombudet har rådet Svein Holmestrand til å gå til søksmål mot Karasjok kommune dersom han ikke får et snarlig svar. Da NRK snakket med Holmestrand på tirsdag, så var han på vei for å undersøke om han har rett til fri rettshjelp i saken.

– Dersom jeg har rett til fri rettshjelp, så vil jeg gå til søksmål, forteller Holmestrand.