– Ungdom må ta utdanning

Dersom man skal lykkes med nordområdesatsingen, må ungdom ta utdanning, sier Helga Pedersen.

Helga Pedersen
Foto: Mette Ballovara / NRK

Sammen med nærings- og handelsminister Trond Giske deltok nestlederen i Arbeiderpartiet i går på en større konferanse i Oslo der temaet var fremtidas kunnskapsbehov.

Knapt 50 prosent av ungdom i Finnmark fullfører videregående skole, og Helga Pedersen sier at det er skremmende.

– Jeg mener dette er det aller største problemet vi har i Nord-Norge i dag. Det er helt åpenbart at vi kommer ikke til å lykkes ordentlig med nordområdesatsingen i framtiden hvis vi ikke klarer å snu den utviklinga.

Redd for å måtte rekruttere

Også nærings- og handelsminister Trond Giske er redd for at oljeindustrien i Finnmark må fortsette å rekruttere arbeidskraft sørfra, dersom ungdom i Finnmark ikke tar nødvendig utdanning.

– Mye av utbyggingene i forbindelse med Snøhvit er gjort med innleid arbeidskraft fra sør, som reiser sørover igjen når jobben er gjort. Det vil nok fortsatt være tilfelle i en del prosjekter, men det å bygge mest mulige faste arbeidsplasser for folk som vil bosette seg i nord, det tror jeg er en viktig del av næringsstrategien, sier Giske.

– Må få hjelp

Pedersen mener at det er en falitterklæring hvis ikke flere ungdommer i årene som kommer fullfører videregående skole.

– Det er den aller viktigste oppgaven vi har som politikere, enten vi er rikspolitikere, eller lokalpolititkere.

–Vi ser også at de som dropper ut er sterkt overrepresentert i arbeidsløshetsstatistikk og sosialstøttestatistikk, så det gjelder å ta tak i folk tidlig og hjelpe dem å fullføre en utdanning og kvalifisere seg for arbeidslivet, sier Giske.