NRK Meny
Normal

– Uforståelig med nedleggelse

Nedleggelse av veterinærinstituttet i Tromsø reduserer nordområdesatsningen, mener Arbeiderpartiets sametingsgruppe.

Per Mathis Oskal

Arbeiderpartiets sametingsgruppe ved Per Mathis Oskal reagerer på nedleggelse av veterinærinstituttet.

Foto: Privat

Nærheten til universitetsmiljøet i Tromsø og de kompetansemiljøer som dette gir, burde vært et vektig argument for å opprettholde instituttets virksomhet i den nordnorske hovedstaden.

– Arbeiderpartiets sametingsgruppe ber derfor at sametingsrådet tar kontakt med veterinærinstituttets styre med sikte på å få omgjort vedtaket om å nedlegge instituttets kontor i Tromsø, skriver Arbeiderpartiets sametingsrepresentant Per Mathis Oskal i en pressemelding.

Det er helt uforståelig med nedleggelse av veterinærinstituttet i Tromsø, all den tid fokuset settes mer på forbrukernes krav til matvaretrygghet, mer bærekraftig næringsvirksomhet og økt globalisering, mener Oskal.

–Trenger et fagmiljø i nærområdet

Strategiplanen for instituttet for innværende periode, har fokus på økt forskning og styrking av beredskapen. Den regionale tilstedeværelsen til beste for samfunnsoppdraget er ett av delmålene i strategiplanen.

– Hensynet til blant annet reindriften skulle tilsi at veterinærinstituttets kontor ble opprettholdt. Mesteparten er reindrifta foregår i nordområdene, og det bør derfor være et fagmiljø som kan serve næringen, sier Oskal.

Konsekvenser for primærnæringene

Klimaendringene som også gjør seg gjeldende i de nordligste fylker kan få konsekvenser for primærnæringene. Et laboratorium som server landsdelen bør av den grunn opprettholdes.

Man kan stille spørsmålet om hvor reell regjeringens nordområdesatsning er, når veterinærinstituttets laboratorium i Tromsø er vedtatt nedlagt, grunnet mangel på tilstrekkelige ressurser til å drifte videre.

I en tid der fokuset har vært nordområdepolitikken, er det betenkelig med en sentralisering av instituttets virksomhet.

– Vi er selvsagt glade over at Harstad-laboratoriet for den marine sektoren opprettholdes, dette er et viktig serviceorgan for blant annet fiskeri- og havbruksnæringen, sier Oskal.