– Tysfjord bør nok deles

Det anbefaler Telemarksforskning i sin rapport om kommunestruktur som ble lagt fram i dag. Men Tysfjord-politiker er skuffet.

Divtasvuodna/Tysfjord kommune bør nok deles, konkluderer forskningsintitutt

Divtasvuodna/Tysfjord kommune bør nok deles, konkluderer forskningsintitutt

Foto: Sander Andersen / NRK

– Nå er det bil som gjelder., og med en fergestrekning på en time mellom de to største tettstedene i kommunen er det ikke enkelt å drifte en kommune og utnytte både faglige og økonomiske resurser på en god måte. Uten at det i denne utredningen er gjort et inngående arbeid på deling av Tysfjord, så mener vi det et høyst reelt alternativ det bør tas stilling til.

I dag ble rapporten fra Telemarksforskning lagt fram som viser forslag til struktur i Ofoten-regionen. Det er Ofoten regionråd som har bestilt dokumentet. Kommunene det er snakk om er Tysfjord, Ballangen, Narvik og Evenes. Selv om Tjeldsund kommune er med i Ofoten regionråd, har de takket nei til en slik deltakelse.

Fire modeller

Rapporten inneholder fire alternativer for en storkommune. Narvik, Ballangen og Tysfjord er en modell. De tre forannevnte i tillegg til Evenes er en annen. Evenes, Tjeldsund og Skånland er også en foreslått modell, og atter en modell er de tre forannevnte sammen med Harstad kommune.
I rapporten kommer det fram at Evenes helt klart frir til begge bykommunene: Harstad og Narvik.

Bør skje med et regionsenter

Rapporten fra Telemarksforskning konkluderer også med at en eventuell kommunesammenslåing bør skje med et regionsenter; I disse tilfellene med Narvik eller Harstad.
– Av de alternativene som vi har utredet mener vi det er alternativet med Narvik, Tysfjord, Ballangen og eventuelt Evenes som er det mest realistiske. Det er dette alternativet som har sterkeste støtte i spørreundersøkelsen.

– Når det gjelder Tysfjord og Evenes bør de ta noen valg for den videre prosessen.

Ingen faktagrunnlag

Filip Mikkelsen (H) fra opposisjonen i Tysfjord kommunestyre, som har fulgt møtet i dag på Evenes der rapporten ble presentert, er skuffet over at forskningsinstituttet nærmest konkluderer med at hans hjemkommune bør deles uten at de har utredet denne problemstillingen nærmere.

Filip Mikkelsen (H) er skuffet over Telemarksforskning sin rapport om kommunestrukturen.

Filip Mikkelsen (H) er skuffet over Telemarksforskning sin rapport om kommunestrukturen.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Spørsmålet er å se på konsekvensene av en deling av kommunen. Og delinga må kommunestyret ta stilling til. I forhold til delinga har vi ikke noe faktagrunnlag for samfunnsutviklinga fremover på plass. Det har rapporten ikke tatt stilling til. Det er heller ikke utredet. Det bør på bordet før man tar stilling til om kommunen skal deles eller ikke.

Vurdere selv

Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen ledet møtet i Ofoten regionråd i dag. Han mener rapporten ikke konkluderer med noen deling. Det får kommunen selv ta stilling til.

Ordfører Tor Asgeir Johansen har ikke bestemt seg om fjord-kommunen hans bør deles.

Ordfører Tor Asgeir Johansen har ikke bestemt seg om fjord-kommunen hans bør deles.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Det er jo flere versjoner på denne sammenslåinga. Det bør vi gå videre på i Tysfjord, Ballangen, Narvik og Evenes.
Det om at kommunen skal deles må Tysfjord vurdere ganske fort, hvordan vi skal gjøre det. Dette må vi ta opp.

– Nå spiller vi ballen over til kommunene, og så må jo kommunene avgjøre selv hvordan det skal gjøres, og om man skal dele Tysfjord.