Hopp til innhold

Vrenger kofta i protest

Musiker går med vrengt kofte i Tromsø sentrum neste uke. Han vil markere stille protest, da Tromsø ikke prioriterer tospråklighet.

Max Mackhe

Musiker Max Mackhe er ikke samisk, likevel brenner han for det samiske språket. Neste uke går han med vrengt kofte i Tromsø sentrum, som protest etter kommunens nei til tospråklighet.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Selv om Musikeren Max Mackhe ikke er en same, så går han i front for å protestere Tromsø kommunens helomvending i samesaken.

– Jeg og vennene mine satt på facebook, og følte at vi må gjøre noe. Ettersom vi fikk et negativt svar fra Tromsø kommune, sier han.

Mackhe er oppvokst i Herjedalen i Sverige, vært reindriftsdreng i Jokkmokk i Sverige. Lært seg samisk og gitt ut en samisk cd-plate.

Hør Max Mackhe snakke om protest på nordsamisk, og SSSR-leder Lillian Ballo som støtter, og vil selv også markere uenigheten om samisksaken (saken inneholder Max Mackhe egenprodusert sang "Jus háliidat").

Vrengt kofte

Å gå med vrengt kofte er en gammel samisk måte å vise uenighet i ulike sammenhenger.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

– Jeg som ikke er så flink å snakke samisk, så er det veldig viktig at jeg får plass til å snakke samisk. I Kautokeino har jeg lært masse om samisk, men i Tromsø er det veldig vanskelig, fordi jeg opplever Tromsø som veldig norsk kommune. Det hadde vært veldig bra hvis det hadde vært lettere å snakke samisk i Tromsø.

Søkte om tospråklighet, men nå blir søknaden trukket

I sommer vedtok Tromsø kommunestyre med arbeiderpartiet i spissen å legge inn et søknad om å bli innlemmet i det samiske språkforvaltningsområde.

Under valgkampen dannet Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre en samarbeidsavtale, og valglovnad til velgerne, at hvis de får flertall i kommunestyret. Da vil de trekke kommunens søknad.

Tidligere i uken ble det kjent at Tromsø kommune ønsker å trekke søknaden.

SSSR markerer uenighet

Samiske Studenters Forening i Tromsø(SSSR) støtter Max Mackhe og alle som vil være med på en stille demonstrasjon for samesaken.

– Vi synes det er bra at Mackhe går i front. Vi støtter han, og alle andre som vil er uenige med kommunen om samesaken. Vi vil også markere våres uenighet med denne saken, sier lederen i SSSR Lillian Ballo.

Korte nyheter

 • Sámit Oscar-akademiijai

  Internašunála sámi filbmainstituhta direktevra Anne Lajla Utsi ja sámi filbmadahkki Amanda Kernell leaba bovdejuvvon miellahttun Oscar-akademiijai. Namalassii Hollywood Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Dát leat amerihkálaš searvi mii ovddida filbmadáidaga ja dieđalašvuođa. Lahttun besset sii geat leat dahkan mearkkašan veara barggu filbmaindustriijas. Searvi lea eanemus dovddus go juohká Oscar-bálkkašumi. Dál beassaba sámi nisson guovttos leat mielde jienasteame geat ožžot Oscar-bálkkašumiid boahtte áiggis

  Anne Lajla Utsi er svært fornøyd med statsbudsjettet
  Foto: Liv Inger Somby
 • 45:s suodjalusa jođiheaddjiohppui

  45 olbmo Romssas ja Finnmárkkus háliidit suodjalusa jođiheaddjiohppui, čállá ođasdoaimmahat NTB.

  Oktiibuot gilvalit 700 olbmo beassat suodjalusa jođiheaddjiskuvlejupmái.

  Norgga suodjalussii lea dehálaš, ahte juohke guovllus riikkas leat ohccit.

  Suodjalusa rekruteren- ja válljenjođiheaddji Stein Garang lea ilus go sis leat ná olu ohccit miehtá riikka.

  Leat birrasiid 270 oahpposaji. Sisaváldináigi loahpahuvvo suoidnemánu 7. beaivve.

  Framtidens forsvar
  Foto: Torgeir Haugaard / Forsvarets mediesenter
 • Váibmopasieanttat eai beassan doaktára lusa

  19 váibmopasientii Kirkonjárggas čuozai girditeknihkkár bargoheaitta, go spesialisttadoavttir ii beassan Kirkonjárgii, čállá Sør Varanger áviisa. Finnmárkkubuohcceviesu medisiidnafágahoavda Harald Sunde lohká iežaset gártan dieđihit buhcciide ahte ii šatta doavttertiibma. Son lohká áviisii ahte lea duđavaš go ráđđehus gáibidii bákkolaš soabadallama girditeknihkkár konflivtta olis.

  Hjertepasient Rolf Aikio
  Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK