– Trenger avklaring rundt mineralloven

Norsk Bergindustri ber om en lovavklaring knyttet til sameksistens mellom samiske tradisjonelle næringer og mineralnæringer i Finnmark.

Elisabeth Gammelsæter

Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær i Norsk Bergindustri, mener regjeringen når får avklart forholdene rundt mineralloven.

Foto: Norsk Bergindustri

I brevet som er sendt til statsrådene Monica Mæland og Jan Tore Sanner, skriver Norsk Bergindustri at om mineralnæringen i Finnmark skal kunne utvikle seg positivt, er det nødvendig med avklaringer knyttet til mineralloven, som ennå ikke støttes av Sametinget.

– Urfolksspørsmål og industriutvikling kan ikke stå mot hverandre, sameksistens er eneste alternativ, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter til NRK Sápmi.

– Uavklart i fem år

Norsk Bergindustri registrerer at det er fem år siden dagens minerallov kom, som Sametinget ikke har gitt sin tilslutning til, og dette mener de skaper usikkerhet for både den samiske befolkningen og mineralnæringen.

– Når Sametinget ikke har akseptert mineralloven føler våre bedrifter dette på kroppen, og dette er en krig som egentlig ikke er vår, for ifølge ILO-konvensjonen er dette en sak mellom Regjeringen og samiske interesser, derfor ønsker vi en snarlig avklaring om dette, forklarer Gammelsæter.

Generalsekretæren ønsker ikke å si noe om Norsk Bergindustri ønsker at regjeringen skal kunne presse Sametinget i denne saken, men at det er nødvendig med en avklaring snart.

Saken er registrert

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt brevet fra Norsk Bergindustri, men der henviser de til Nærings- og fiskeridepartementet.

Svaret fra presseavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet er at saken er til behandling i departementet og vil bli besvart så snart det lar seg gjøre.

Samme svar har Norsk Bergindustri fått, men de ønsker at man kan løfte dette videre, for de mener at lovrammer det er bred enighet om, er en viktig forutsetning for bedre og en mer konstruktiv dialog mellom ulike interesser.

– Vi er klar over at Sametinget har synspunkter på nåværende minerallov, vi ønsker en avklaring om hva som skal gjelde for at det ikke blir stang ut i alle saker og usikkerhet om dette, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter.

– Må konsultere

Norsk Bergindustri ønsker at regjeringen tar initiativ til en konsultasjon med Sametinget, så de kan finne ut hva som skal til for å ønske mineralvirksomhet velkommen til samiske områder.

– Våre bedrifter er klare for å drive mineralvirksomhet i samiske områder til beste for lokalsamfunn, som i landet for øvrig, forklarer Gammelsæter.

Generalsekretær i Norsk Bergindustri mener at det er på tide å se på dagens minerallov, for det er fem år siden den kom.

– Departementene har svart på vår henvendelse, hvor de skriver at de har merket seg våre synspunkter, men dette er bare et "Goddag mann økseskaft" svar, tenker jeg.