Tok varsel om uregelmessigheter som sladder

Tidligere rektor ved Samisk høgskole avviser grunn til mistenkeliggjøring av skolens håndtering av prosjekt på Kola.

Leder i Samisk høgskole kjøpte et tilbud fra tidligere kollegaer uten offentlig utlysning. Samme person skal ha visst at pengene ikke ble brukt riktig,men gjorde ingenting med det.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) sier i en uttalelse av 24. februar 2015 at NRK i denne artikkelen brøt god presseskikk.

– Jeg avviser på det sterkeste at min tidligere tilknytning til Samisk Nærings- og Utredningssenter (SEG) hadde betydning for høgskolens avgjørelse om å tildele SEG Kola-prosjektet, sier tidligere rektor ved Samisk høgskole, Steinar Pedersen.

I en hemmeligstemplet rapport fra UD, som NRK Sápmi har fått tilgang til, om høgskolens planer om å opprette et kompetansesenter i Lovozero i Russland, blir Steinar Pedersen omtalt.

Der vises det til at det er grunn til å stille spørsmålstegn ved at han som rektor ved høgskolen vedtok å tildele hans tidligere arbeidsplass, SEG, ansvaret for Kola-prosjektet.

Konkurransetilsynet har tidligere uttalt at de er kritisk til at offentlige institusjoner dropper anbudsrunder ved tildeling av prosjekter.

– Oppfattet det som sladder

Samisk Høgskole søkte vinteren 2009 om pengestøtte fra Utenriksdepartementet for å etablere et samisk kompetansesenter på Kola i Russland, noe som departementet støttet med 1, 2 millioner kroner.

Senere har høgskolen ikke kunnet gjøre rede for hva nærmere 400.000 offentlige kroner er brukt til, og UD har nylig gransket høgskolens pengebruk i denne saken.

Som rektor fikk Steinar Pedersen, som også har vært Statssekretær for samiske spørsmål, tidlig i Kola-prosjektet varsel om mulige uregelmessigheter.

Likevel fant han ikke grunn til å gå videre med saken.

– Jeg fikk innimellom kommentarer fra folk som hadde meninger om våre prosjekter, og det stemmer at jeg også i forbindelse med dette prosjektet fikk henvendelser, men sant og si så oppfattet jeg dette som sladder, sier Pedersen.

Tildelingen til SEG skjedde omlag 5 år etter at Pedersen var ansatt der som daglig leder.

Forferdet over arbeidsmetodene

Tidligere rektor liker svært dårlig framgangsmåten til firmaet, som har gransket høgskolens Kola-prosjekt.

Steinar Pedersen

Steinar Pedersen fra Tana er tidligere rektor ved Samisk Høgskole. Han er også tidligere leder ved SEG, Samisk Nærings- og Utredningssenter i Tana.

Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK SAPMI

– Jeg må si at det er svært betenkelig at de som intervjuet meg om dette ikke har tatt kontakt før rapporten ble sendt, slik at jeg fikk anledning til å lese hvordan de har tolket mine svar, sier Pedersen.

Han er opprørt fordi han oppfatter at det som nå presenteres i rapporten er påstander om at han med viten og vilje har bidratt til lovbrudd.

Ble varslet

Pedersen sluttet som rektor ved Samisk høgskole i 2011, og han påpeker at mens han fortsatt var rektor fikk han ikke beskjeder som gir grunn til mistanke om at Kola-prosjektet ikke ble håndert slik det burde.

Men vi har en kilde som kjenner saken godt som sier at du fikk beskjed om å sjekke prosjektet nærmere, men det gjorde du ikke?

Ja det stemmer, og jeg gjorde mine vurderinger men konkluderte med at det ikke var noe å gå videre med, sier Pedersen.

(Artikkelen forsetter under bildet)

Samisk Nærings- og Utredningssenter (SEG).

Samisk Nærings- og Utredningssenter (SEG) I Tana er Steinar Pedersens tidligere arbeidsplass.

Foto: Ewa-Mari Hedman / NRK

Intern granskning

Kola-prosjektet skulle føre til oppstart av et kompetansesenter i Lovozero i Russland, og formålet var å fremme samisk språk og kultur.

Etter at Samisk Høgskole har blitt gransket av UD i denne saken har høgskolen selv innledet intern granskning. Høgskolen er i løpende dialog med Utenriksdepartementet og Kunnskapsdepartementet om denne saken.

Nåværende rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger som også har ledet språkprosjektet på Kola i Russland, har så langt ikke ønsket å bidra med kommentarer i denne saken.

Prorektor Inger Marie Gaup Eira vil heller ikke kommentere saken nærmere før den interne granskingen er ferdig.