Her er Willys høydepunkt

Aps gruppeleder sier det er uproblematisk å bli banket av to NSR-politikere. Han er denne periodens tredje mest talende på Sametinget.

Willy Ørnebakk

Ap-mannen syns det er gledelig at Sametinget har en aktiv opposisjon.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Å stå på Sametingets talerstol er absolutt prikken over i`en. Det er høydepunktet. Jeg har hatt gleden av å være med i kommunestyret og fylkestinget. I tillegg har jeg vært på talerstolen på Arbeiderpartiets landsmøte en del ganger hvor det er hundrevis av tilhørere i salen. Likevel er Sametingets talerstol det politiske høydepunktet, sier Willy Ørnebakk til NRK.

52-åringen syns ikke det er rart at han er høyt oppe på lista.

– Det er ofte slik at gruppelederne er de som får ordet først i alle saker, sier han.

– Vi er ikke kjedelige

Ap-toppen på Sametinget har alltid vært den som har vært blant de hyppigste på talerstolen. At det nå er to fra Norske Samers Riksforbund som troner over ham, tar han med fatning.

– Nei, for all del. Min jobb er å få gjennomført sakene på en slik måte at posisjonens syn vinner fram. Dessuten er det gledelig at det nå dokumenteres at vi har en aktiv opposisjon på Sametinget, og det hører til i et demokratisk system. Bildet som en del avisredaktører har tegnet av Sametinget som en grå og kjedelig forsamling, stemmer ikke etter mitt syn, sier han.

234 ganger har Ørnebakk vært på talerstolen i denne perioden. Lista toppes av Geir Tommy Pedersen med 297.

Liker å ta ordet

Gruppelederen legger ikke skjul på at han liker å ta ordet i debatter for å fremme politiske poenger og synspunkter.

– Jeg liker å utfordre forsamlingen til å debattere i en full spennvidde slik at plenum ikke bare blir et «sandpåstrøingsorgan». Når sametingsrådet og administrasjonen har jobbet med saker, hatt folkemøter og hatt masse skriftlige innspill, så må det likevel ikke være slik at sakene er så gjennomarbeidet at det ikke gir rom for debatt på Sametinget, sier han.

Ørnebakk er fra Kåfjord i Nord-Troms (Gáisi valgkrets, krets 4). 52-åringen har vært sametingsrepresentant for Ap siden 1997.

Husker stensilene best

Som gruppeleder har Willy Ørnebakk deltatt i behandlingen av mange viktige saker.

Best husker har da det oppsto en hissig debatt om bruken av læremidler som produseres.

– Jeg tok med meg stensilhefter med masse sammenflettede ark som min egen datter hadde brukt på skolen. Dette ble veldig personlig samtidig som jeg visste at var masse skolebarn rundt omkring som ikke fikk tilgang på lærebøker. Denne episoden på talerstolen har brent seg inn i minnet som en av de sterke opplevelsene, forteller han.

Her er presentasjonen av Willy Ørnebakk før valget i 2009 .