NRK Meny
Normal

– Tidenes beste laksesommer

Fiskere både i Tana og Alta gleder seg over eventyrlig laksefiske denne sommeren.

BeskánLuossaRock, laksefiskere

Det er ikke bare deltakerne i sommerens BeskánLuossaRock i Karasjok som har fått laks. Fiskere i Tana og Alta melder om bra fangster.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg pleier ikke å opplyse om hvor mange laks jeg har fått. De som har vokst opp med laksefiske langs Tanaelva har lært at man aldri forteller om sin laksefangst til andre, men denne sommeren er eventyrlig, sier laksefiskeren Andreas Njarga i Tana.

Den erfarne stengselsfiskeren har plassen sin nederst i Tanaelva.

– Jeg har personlig aldri opplevd bedre laksesommer enn i år. Jeg har fisket i to fangstuker og i dette tidsrommet har jeg tatt den laksen som jeg trenger. Her er nok både til meg selv, kona mi og hele familien.

Forskerne advarer om lite laks

I løpet av de siste årene har flere forskere kommer med advarsler om at det er lite laks i Tanavassdraget.

Tanalaksen beskrives som en truet art, som står i fare for å forsvinne helt hvis ikke fisket begrenses snarest.

Andreas Njarga på sin side kan melde om gode fangster i sine stengsler de to siste årene. Derfor stiller han spørsmål ved forskernes informasjon.

– Forskerne ser ut til å ha bestemt seg for at det er lite laks i Tanavassdraget. Laksen her er iferd med å forsvinne. Da må jeg spørre om hvor fisken kommer fra. Faller de fra himmelen ned i Tanaelva? Eller hvordan henger dette sammen? spør Njarga.

Det ble i 2012 innført nye reguleringer i fisket, blant annet begrensninger i garnfisket. Likevel økte uttaket til garnfiskerne med 8 prosent i forhold til 2011.

– Har ikke opplevd maken

Skillefjorden er en fjordarm av Altafjorden, og der kan fisker Torbjørn Olsen melde om at han er overlesset av smålaks.

Olsen har fisket siden 1950 og aldri opplevd maken.

– Dette må være en gladmelding av de sjeldne for dem som er bekymret for laksebestanden. Årets fangst så langt har kun bestått av ren havlaks. Ikke en oppdrettslaks så langt, sier en fornøyd Olsen til Altaposten.

Han mener det ikke er grunn til bekymring for laksestammen, skal man dømme etter tilgangen på smålaks så langt i år.

– Jeg har ikke vært borte i noe så vanvittig eventyrlig som i år. Her har man til og med måttet øke frysekapasiteten for i det hele tatt å kunne ta vare på all fisken, opplyser han til avisa.