– Tiden er overmoden for en reform

To jurister, som begge satt i Samerettsutvalget 2, er sterkt kritiske til det de mener er forskjellsbehandling av folk i nord.

Det er gått 10 år siden utvalget la frem sin innstilling, men politikerne har ikke rørt saken.

– Jeg synes det er synd. Det er leit. Og jeg vet ikke hva som ligger bak, sier Kirsti Strøm Bull, professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.