– Lar små konflikter vokse

– Lederne tar ikke tak i problemene fort nok og politikerne gir ikke gode nok rammer, mener verneombud ved sykeavdelingen i Karasjok helsesenter.

Karasjok helsesenter

Karasjok helsesenter

Foto: Elvi Norvang / NRK

Slik forklarer sykeavdelingens verneombud Mikkel P. Buljo utfordingene med dårlig arbeidsmiljø ved sykeavdelingen.

På Karasjoks helsesenters sykeavdeling er det så dårlig arbeidsmiljø at ansatte vurderer å slutte der . De påstår at det er fullt kaos og nær slåssing på vakt.

– Tar ikke tak i problemene

Verneombud Mikkel P. Buljo opplever selv sykeavdelingen som en god arbeidsplass, men innrømmer at det er områder de kunne blitt bedre på.

– For eksempel å løse småkonflikter før de vokser seg store. Det er jo slik at når man er få på jobb og det er mye å gjøre, så kan det bli gnisninger.

– Er det sånn at man har latt små konflikter vokse seg store?

– Akkurat det har jo vært problemet her hos oss, at vi ikke har vært flink nok på å løse konfliktene når vi oppdager dem. Det må vi bli flinkere på, sier Buljo.

Arbeidstilsynet har blant annet kritisert det at kommunen ikke har sett på om de har nok ansatte i forhold til tjenesten de skal gi, de har ikke kartlagt det psykososiale arbeidsmiljøet og de kontrollerer ikke at ansatte jobber mer enn hva arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser tillater.

– Kan gjøre store forbedringer

Rådgiver ved Arbeidstilsynet Jon Helge Vaeng sier at det de ser ved helsesenteret i Karasjok kan man også se andre plasser, men han sier at det ikke er vanlig. Han mener at man kan gjøre store forbedringer på helse, miljø og sikkerhet ved sykeavdelingen i Karasjok helsesenter.

Mikkel P. Buljo sier at de har et faglig høyt nivå blant de ansatte, men at de ikke har nok ansatte, noe som igjen får konsekvenser for arbeidsmiljøet. Dette har de prøvd å forklare til politikerne, som setter de økonomiske rammene.

– Vi som jobber der kan ikke se på økonomiske rammer, vi skal hjelpe og pleie pasienter. Det er politikerne som er våre arbeidsgivere.