Hopp til innhold

– Taper jeg så er jeg ferdig som reindriftsutøver

I januar skal Jovsset Ánte Sara kjempe sitt livs kamp mot den norske staten. I ukens «Studio Sápmi» forteller Sara om frykten for fremtiden.

Reindriftsutøver Jovsset Ánte Sara
Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

I mars 2014 vedtok Landbruks- og matdepartementet at Jovsset Ánte Sara må redusere reintallet sitt ned til 75 dyr. Han svarte med å saksøke staten og vant rettsaken i Sis-Finnmárku diggegoddi tidligere i år.

Staten anket dommen og nå skal saken opp i lagmannsretten.

Kan ikke leve med 75 dyr

Ifølge Sara er det ikke mulig å klare seg økonomisk med 75 dyr.

– Da kan jeg like greitt avvikle hele driften. Men samtidig synes jeg at det har vært viktig å ta opp kampen. Nå kan det hende at jeg sitter igjen med svær regning etter rettsaken men da har jeg i alle fall prøvd å kjempe mot staten, sier Jovsset Ánte.

– Men staten mener at du ikke følger reglene, du skal redusere flokken i likhet med andre reindriftssamer. Er det sant?

– Det er sant at jeg ikke følger reglene, men jeg mener at reglene til staten er urettferdige, svarer Jovsset Ánte.

Hele intervjuet med Jovsset Ánte ser du i ukens «Studio Sápmi».

Studio Sápmi gjester

Ukens gjester, fra venstre: Jovsset Ánte Sara, Máret Ánne Sara, Ida Ovmar og Elle Márja Eira.

Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

Miss Sweden

Årets Miss Sweden kommer også til «Studio Sápmi». Hun er Ida Ovmar fra Luleå. Moren hennes er samisk, og mamma Ovmar var Miss Lapland i 1992.

I januar skal Ida Ovmar konkurrere i Miss Universe.

– Det er mye å forberede seg på. Trening er en ting, men kosthold er også viktig. I tillegg må jeg øve på flere taler, som for eksempel på hvordan jeg presenterer meg sjøl, forteller Ovmar.

Ida Ovmar

Ida Ovmar på sminkerommet før Studio Sápmi sendingen starter.

Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

Tok et oppgjør med hetserne

Noen personer på nettet har skrevet at Ida Ovmar har tatt skjønnhetsoperasjon, og derfor har hun høye kinnbein. Samer er kjent for å ha høye kinnbein.

– Det er snakk om lite kunnskap om samer og hvordan samer har spesielle ansiktstrekk, sier Ovmar.

Det var svenske Expressen som skrev om saken tidligere i høst.

Premiere på ny låt

Uken artist i «Studio Sápmi» er Elle Márja Eira. Hun holder på å ferdigstille det nye albumet hennes, og i «Studio Sápmi» får publikum høre rykende fersk låt fra henne.

Elle Márja Eira

Ukens artist er Elle Márja Eira som er aktuell med ny plate.

Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

«Studio Sápmi» kan du se her.

Programmet blir også vist på NRK2 mandag klokken 1945.

Korte nyheter

 • Suomabealde Deanu besset luosa bivdit, Norggas ges eai oaččo

  Dál lea njealját jáhki go Deatnu giddejuvvo luossabivdui, dainna ákkain ahte luossanálli ain lea menddo unni.

  Dattetge leat 15 searvvi dál ožžon spiehkastatlobi luosa bivdit – muhto dušše Suomabeale Deanučázádaga.

  Norgga bealde lea okta organisašuvdna ohcan lobi, muhto dat hilgojuvvui.

  – Deanus ii vurdojuvvo ávkkástallanvejolašvuohta atlántalaš luosas 2024:s, čállá Birasdirektoráhtta biehttalanreivves.

  Dat lea Nasjonal Villakssenter Tana – Joddu mii lea ohcan bivdolobi, ja ohcamušas čuožžu ahte áiggošedje doaimmahit guolástanoahpahusa mánáide ja nuoraide Deanus ja Kárášjogas.

  – Vuot ožžot suopmelaččat bivdit ja dat lea heahpat Norgga eiseválddiide, oaivvilda Benn Larsen, gii lea stivralahttu Deanučázádaga Guolástanhálddahusas (DG).

  Deanusoahpamušas čuožžu ahte Norggas ja Suomas galget leat oktasaš bivdonjuolggadusat Deanučázádaga rádjeeanoguovllus.

  Dan oaivvilda Dálkkádat- ja birasdepartemeanta (DBD) ahte sis leat.

  Departemeanta čilge ahte spiehkastatlobit mat leat addojuvvon Suoma bealde gustojit oalgejogaide, eai ge váldojohkii gokko lea rádji. Danne lea Suopma mii mearrida lea go lobálaš dáid jogain bivdit vai ii.

  – Nappo ii leat nu ahte Suoma bealde organisašuvnnat ožžot lobi bivdit rádjaeanu alde ja organisašuvnnat Norggas eai oaččo seamma eavttuid vuođul, čállá departemeanta e-poasttas NRK:i.

  Hege Persen, ráđđeaddi Joddu-guovddážis lohká sii leat behtohallan go eai ožžon spiehkastatlobi.

  Son muitala ahte sii leat Birasdirektoráhtas jearahan mii ferte sajis vai ožžot spiehkastatlobi, liikká eai ožžon lobi luosa bivdit.

  – Dál lea bivdoáigi jo fargga nohkan, muhto doaivvun ahte beassat váldit mánáid mielde luossabivdui boahtte jagi, lohká Persen.

  Fiskefellen i Tana elven

  Finlenderne får fiske laks på sin side av Tanavassdraget, mens det på norsk side er forbudt

  Miljødirektoratet har avslått en søknad om laksefiske og sier det ikke er nok laks i Tana. Styremedlem i Tanavassdragets Fiskeforvaltning raser mot myndighetene.

 • En av verdens mest tilbaketrukne urfolksstammer observert

  Sjeldne bilder av en av verdens mest tilbaketrukne urfolksstamme i den peruanske Amazonas-skogen ble publisert på tirsdag av Survival International. Bildene viser dusinvis av Mashco Piro-folk ved bredden av en elv nær der hogstselskaper har konsesjoner.

  Stammen har blitt observert ute av regnskogen flere ganger på jakt etter mat, og for å bevege seg bort fra den økende tilstedeværelsen av tømmerhoggere, sa den lokale urfolksrettighetsgruppen FENAMAD.

  Flere tømmerselskaper har tømmerkonsesjoner inne i territoriet bebodd. Det nærmeste bare noen få kilometer fra der stammen ble filmet, ifølge Survival International.

  Sjeldne bilder av en av verdens mest tilbaketrukne urfolksstamme, Mashco Piro, i den peruanske Amazonas-skogen.
  Foto: Survival International
 • Hárvenaš govat Mascho Piro álbmogis

  les på norsk: En av verdens mest tilbaketrukne urfolksstammer observert

  Survival International almmuhii maŋŋebarga hárvenaš govaid Mashco Piro- álgoálbmotčearddas, Amazonas johka gáttis,Peruas. Dasttán gos vuovddečuollan fitnodagain leat konsešuvnnat.

  Báikkálaš álgoálbmotvuoigatvuođaid joavku FENAMAD, dieđiha ahte dát álgoálbmotčearda, mii lea máilmme eanumus sirrejuvvon čearda , ja mat eai hálit oktavuođa eará álbmogiiguin, lea dávjjibut boahtimin oidnosii arvevuovddis, go leat ohcamin biepmu ja go leat gartan guođđit iežaset árbevirolaš guovlluid vuovddečuollamii geažil .

  Máŋggaid vuovddečuollan fitnodagain leat konsešuvnnat dušše moadde miilla eret guovllus gos Mashco Piro álgoálbmotčearda govvejuvvui.

  Sjeldne bilder av en av verdens mest tilbaketrukne urfolksstamme, Mashco Piro, i den peruanske Amazonas-skogen.
  Foto: Survival International