NRK Meny
Normal

– Storkommuner må ta vare på samisk språk

– Det er viktig at samisk språkforvaltningsområde videreføres i nye storkommuner, mener sametingsråd Ann-Mari Thomassen (NSR).

Ann-Mari Thomassen

Ved eventuelle kommunesammenslåinger, er det viktig at den samiske befolkningen får beholde opparbeidede rettigheter, mener sametingsråd Ann-Mari Thomassen.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Til tider diskuteres det ofte om kommuner som er medlemmer i samisk språkforvaltningsområde (ekstern lenke), kan slås sammen med en eller flere kommuner som ikke er medlemmer her.

– Da er det viktig at den samiske befolkningen får videreført de rettigheter som de har opparbeidet seg, mener Thomassen.

I de kommuner som er inkludert i det samiske språkforvaltningsområdet skal det være fullstendig likestilling av det samiske og det norske språk i offisielle sammenheng.

Kommuneproposisjonen som kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) la frem i mai i år, gjør spørsmålet om kommunesammenslåing enda mer aktuell. Også i samiske områder.

Storkommune i Ofotenregion

Ofoten regionråd har allerede invitert fem kommuner til å diskutere samarbeid, nemlig Narvik, Evenes, Ballangen, Tjeldsund og Tysfjord.

Blant disse er det kun Tysfjord som ligger innenfor samisk språkforvaltningsområde.

– Dersom kommune slås sammen i en storkommune, så må dette ikke føre til tap av samisk perspektiv, mener Thomassen.

Ordfører i Narvik, Tore Nysæter (H) forteller at spørsmålet vil bli diskutert i kommunestyremøte den 17. oktober hvor også Sametinget er blitt invitert til.

– Vi ønsker en åpen dialog om dette. I denne sammenheng vil det også være viktig med synspunkter fra Sametinget, svarer Narvik-ordføreren.

Roser Øst-Finnmark regionråd

Marianne Bremnes

Ordføreren Marianne Bremnes, utelukker ikke Harstad kommune kan slås sammen med samiske kommuner.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen har lagt merke til at dette spørsmålet opptar flere enn Sametinget. Leder i Øst-Finnmark regionråd, Frank Ingilæ, tok opp problemstillingen med statsråd Jan Tore Sanner denne uka.

– Må for eksempel Nesseby melde seg ut av samisk språkforvaltningsområde, hvis de blir slått sammen med nabokommuner som ikke er medlem, var en av problemstillingene som regionrådets leder tok opp på møtet i Oslo.

Ann-Mari Thomassen er glad for at denne problemstillingen tas på alvor.

– Men det viktigste i denne saka er at den samiske befolkningen ikke mister opparbeidede rettigheter i en eventuell ny storkommune, sier Thomassen.

Problemstillingen er kjent også for ordføreren i Harstad, Marianne Bremnes (Ap).

– Skulle det bli slik at Harstad, Skånland, Evenes med flere går sammen i en storkommune, så er det samiske perspektivet et høyst aktuelt tema i prosessen videre mot sammenslåing, svarer Bremnes.