– Stort tap for sørsamisk reindrift

Det er både trasig, og veldig dårlig ressursutnytting at ikke kvalitetslav blir brukt til beite, sier reinlavforsker.

SE VIDEO: Reinlavforsker forstår ikke hvorfor reinen blir nektet å beite

Inge Even Danielsen viser gode reinbeiter i Hedmark.
Foto: Johs Kalvemo / NRK

Ansgaar Kosmo

Reinlavforsker Ansgaar Kosmo

Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Det er et stort tap for sørsamisk reindrift og for fjellregionen at Norges beste reinbeitearealer i den nordlige delen av Hedemark ikke er i bruk, sier Ansgaar Kosmo, som er en av de fremste reinlavforskere her i landet.

LES OGSÅ: – Gode reinbeiter råtner i Hedmark

Kjemperessurs går tapt

– Det er en kjemperessurs som egentlig går tapt, sier Kosmo. Dette er jo reinlav som har fantastisk god kvalitet. Hvis man enda hadde fått beitet den litt ned, så ville kvaliteten blitt enda bedre, for da ville man fått en større tilvekst.

Kosmo har vanskelig for å forstå at arealene ikke skal brukes til beite. Det skulle vært sånn at politikerne i en sånn sammenheng ville legge til rette for ressursutnytting. Rein og lav hører sammen og det er det som skaper næringsgrunnlaget.

Det er absolutt ikke økologisk forsvarlig å la disse områdene være ubrukt. Det ville vært en fordel om reinen fikk beite litt, slik at det ble bedre tilvekst, istedenfor at områdene blir liggende å råtne.