– Store reinflokker vil ikke lønne seg

Reindriftsutøvere som med overlegg har økt flokken skal ikke stå igjen som vinnere når reintallet skal tvinges ned.

Reindrift

Reindriftsnæringen står overfor store utfordringer i Finnmark.

Foto: NRK

Reindriftsutøvere som har posisjonert seg i forhold til endringer i den nye reindriftsloven og har latt flokken vokse seg stor med vilje, skal ikke stå igjen som vinnere når myndighetene bestemmer høyest tillatte reintall, sier leder i reindriftsstyret, Inge Ryan, til NRK.

– Vi reduserer der det er riktig å redusere. Her er det ikke snakk om at man går for en prosentvis reduksjon. Vi har stor kunnskap i reindriftsforvaltningen om situasjonen, og hvert enkelt distrikt blir vurdert individuelt, sier Inge Ryan, og legger til:

Inge Ryan

Lederen i reindriftsstyret mener at reindriftsutøvere som har vært taktiske ikke vil få siste stikk.

Foto: Cornelius Poppe/Scanpix

– Det kan faktisk skje at enkelte distrikt får en økning i reintallet.

Må ha godkjente bruksplaner

Det er de som har for mye rein innad i et reinbeitedistrikt i forhold til vedtatte bruksplaner som blir pålagt å redusere tallet, forteller Ryan.

Bare en tredel av reinbeitesdistriktene har fått godkjent bruksplaner som også avgjør hvor mange mange rein hver gruppe og driftsenhet kan ha.

I løpet av neste år skal alle reinbeitedistrikt i landet ha godkjente bruksplaner, hvor det kommer fram hvilke reinbeitedistrikt som skal redusere reintallet.

Redegjorde for status

Reindriftsstyret er et offentlig forvaltningsorgan som skal bidra til at myndighetene kan føre den reindriftspolitikken som Stortinget har vedtatt.

Inge Ryan, til daglig fylkesmann i Nord-Trøndelag, deltok i går på det årlige møtet med landsbruksministeren hvor reindriftsstyret redegjorde for reindriftas generelle status i Norge i dag.

Fra næringen har enkelte ment at noen reindritsutøvere med overlegg har latt flokken vokse for å være vinnere når det enkelte reinbeitedistrikts reintall skal fastsettes.

Håper på bedring

Enkelte steder i Finnmark er reintallet altfor høyt og sammenlagt er det omtrent 40 000 flere rein i fylket enn hva myndighetene har bestemt.

Både Landsbruksdepartementet og reindriftsstyret tror at de i løpet av neste år klarer å få ned reintallet i Finnmark betraktelig.