Hopp til innhold

– Stopp laksefisket i Tana

Færre laks finner veien oppover Europas beste lakseelv. Alarmerede, sier stangfisker. Ingen dramatikk, svarer garnfisker.

Sverre Kimo Pedersen

DRAMATISK: Sverre Kimo Pedersen mener fisket i Tana må stanses.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sverre Kimo Pedersen (56) har droppet årets laksefiske. Allerede tidlig i sommer var han bekymret.

Han mener fisket i Tanavassdraget må reduseres ytterligere.

– Innfør totalforbud mot avling av hunnlaks. Denne laksen må få overleve for å berge restene av gytebestanden. Det må også vurderes om stangfisket skal stoppes, sier han til NRK.

«Make Tanaelva great again» står det på capsen hans.

– Det må alle være enige om, sier han.

Færre laks svømmer opp

Laksen som passerer Polmak, omlag 55 kilometer ovenfor munningen, blir registrert ved hjelp av sonar. De foreløpige tallene er lavere enn i 2018.

23. juli i år hadde totalt 19 746 laks passert stedet, mens tallet var 25 722 laks på samme tidspunkt i 2018.

I perioden fra 1. juni til 24. juni var oppgangen for årene omtrent lik. Etter det har den gått tilbake. Eksempelvis svømte det 853 laks forbi sonaren den 19. juli i fjor, mens det i år bare ble registrert 292 samme dato.

Sverre Kimo Pedersen mener registreringene burde fått Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) til å reagere.

Gytelaks i en sideelv av Tana

OPPGANG: 25 722 laks hadde passert målestasjonen fram til 23. juli i år.

Foto: Narve Stubbraaten Johansen / Tanavassdragets fiskeforvaltning

– Burde stoppet fisket

– Rapportene er alarmerende, og derfor burde TF stoppet garnfisket i elva. Så langt ut i sesongen regner jeg med at de fleste hadde fått nok laks til å dekke matbehovet, sier Sverre Kimo Pedersen til NRK.

I midten av juli sendte Pedersen et brev til Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF). Han ba om stopp i garnfisket.

Rådgiver Narve Stubbraaten Johansen (36) i TF sier de diskuterte forslaget om stopp.

– Det er ganske drastisk med et slikt tiltak ettersom garnfisket er regulert ned fra før av, sier han til NRK.

TF sendte en anmodning til alle fiskerne om å begrense uttaket av laks.

– I denne omgangen overlater vi ansvarer til hver enkelt fisker, sier han.

I framtiden kan registreringen av laks som går opp elva, brukes som et objektivt mål for å avgjøre om fisket bør reduseres eller stanses, opplyser TF-rådgiveren.

– Ingen dramatikk

Også for garnfiskernes leder i Tanaelva, Rune Aslaksen (48), har sesongen vært dårlig.

Rune Aslaksen

LAKS NOK: Rune Aslaksen fisker med garn i elva.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– På stengsel har jeg tatt sju-åtte laks. Det har imidlertid passert nesten 20 000 laks forbi både mitt og to andres stengsler her. Så laks er det i elva, sier han til NRK.

Han synes ikke situasjonen er dramatisk selv om det så langt i år har gått opp færre laks.

– Det er ikke nødvendig med stans i fiske, og garnfisket er jo allerede redusert med 80 prosent etter den nye avtalen med Finland, sier Aslaksen.

Årets garnfiske avsluttes onsdag 31. juli klokken 24. Det lokale stangfisket i hovedelva varer til 20. august. I de fleste sideelvene er det stopp 10. august.

Korte nyheter

 • Ohcet huksenfálaldagaid ovdalgo leat meannudan Equinora ohcamuša - ođđa Fovsen-ášši

  Statnett lea ohcagoahtán huksenfálaldagaid fápmolinnjái gaskkal Skáiddi ja Hámmerfeastta.

  Dát geavvá vaikko ráđđehus ii leat vel meannudan Equinora ohcamuš elektrifiseret Muolkkut gássarusttet (dárogillii: Melkøya).

  – In leat hirpmahuvvan, lea dábálaš ahte sii nie dahket. Bidjet johtui dakkár bargguid ovdal go lea formálalaččat mearriduvvon, dadjá boazodoalli Nils Mikkelsen Utsi.

  Mikkelsen Utsi lea jođiheaddji 22 Fiettar orohagas ja fápmolinnjá manašii orohaga čađa. Orohagas leat jo massán eatnamiid fápmolinnjá gaskkal Álttá ja Skáiddi dihte.

  Utsi oaidná ahte ii gánnet fápmolinnjá hukset jos Equinora gássarusttet ii elektrifiserejuvvo.

  Dán vahkkoloahpa celkkii eanetlohku Guovddášbellodaga riikkačoahkkimis ahte biehttalit fápmolinnjá hukset.

  Finnmárkku Bargiidbellodat ges háliida ásahit eanet fápmu fylkkas. Stáhtaministtar Jonas Gahr Støre geardduhii ahte eai mearrit maidege fápmolinnjá olis ovdal go leat gieđahallan Equinor ohcamuša go finai Finnmárkkus.

  Les på norsk.

  Leder i reinbeitedistrikt 22, Fiettar, Nils Mikkelsen Utsi, mener byggingen av kraftlinja til Hammerfest har klare paralleller til Fosen-saken.
  Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK
 • Lea ohcan duopmárin Alimusriektái

  Odne almmuhii Rett24 listtu sis geat leat ohcan duopmárin Alimusriektái.

  Doppe leat guokte rabas duopmárvirggi ja virggiide leat 15 ohcci.

  Susann Funderud Skogvang (47) lea okta sis guhte lea ohcan duopmárvirggi. Dál son bargá duopmárin Hålogalándda lágamánnerievttis.

  Son lea earret eará čállán girjji sámerivttiid birra ja lea čiekŋudan olmmošvuoigatvuođaide, earenoamážit sáme- ja eamiálbmotrivttiide.

  Les på norsk.

  Susann Funderud Skogvang. Lagdommer Hålogaland lagmannsrett og juryleder Rettssikkerhetsprisen 2022.
  Foto: Marius Fiskum
 • Dál čuvggoda gitta mihcamáraide

  Odne, vuossárgga, lea giđđajorggáldat.

  Giđđajorggáldat beaivvi njukčamánus lea idja ja beaivi lihka guhki. Ja dál čuvggoda gitta mihcamáraide geassemánus.

  Viimmat fas čuvggoda, muhto Davvi-Norggas fertet vuordit veahá vel ovdalgo giđđadálki beassat návddašit. Dan dadjá meteorologa Matilda Hallerstig.

  – Gaskavahku rájes galbma biekkat davit guovlluin ja alladeatta dagaha buolašcehkiid Davvi-Norggas.

  Vaikko galgá buolaštit de son dieđiha maid čáppa dálki ja beaivvádat davit guovlluin.

  Les på norsk.

  Stokmarknes i Vesterålen med sol og snø.
  Foto: Svein Antonsen