NRK Meny
Normal

– Staten bommer med rovdyrtall

– Forskerne bør være litt mer ydmyke overfor beitebrukerne, mener nestleder i Finnmark Bondelag.

Rein

Rein drept av rovdyr.

Foto: NRK

Som erfaren jeger og nestleder i Finnmark Bondelag, mener Truls Halvari at staten ikke har kontroll på rovdyrstammen.

– Kartlegginga av jerve- og gaupebestanden er preget av tilfeldigheter, hvor ikke minst været spiller en stor rolle, sier Halvari.

Snøfall fjerner spor

Den største jobben gjøres om vinteren. For begge arter er det en fordel at marka er snødekt, slik at man enkelt kan følge sporene til dyra.

Men alle som ferdes i Finnmarksnaturen på denne tiden vet at været skifter brått. Vind og snøfall fjerner raskt alle spor etter jerv og gaupe.

– Staten og dens forskerkorps er av den formening at når vi ikke ser spor etter rovdyra, ja da finnes de heller ikke. Men så enkelt er det ikke, mener Halvari.

Han mener at det finnes langt flere rovdyr enn de offisielle tallene viser. Derfor bør man høre mer på det folk som jobber med dyr.

– Rovdyrtallene er ikke feil

Staten betaler i dag erstatning til reineiere og bønder som mister dyr på grunn av rovdyr. Men staten og forskerne mener at tallene som oppgis er for høye.

Seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA) John Odden sier til NRK at hvis vi tar det vi vet om hvor ofte jerv og gaupe dreper rein og ganger opp med hvor mange rovdyr vi vet det er, så kommer vi ikke i nærheten av de 250000 rein, som angivelig er drept de siste 5 år

– Man vil nok aldri ha 100 % kontroll, men alt er relativt. Og det er ingenting som tyder på at det er så veldig mange flere, sier Odden.

NINA er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen naturforskning.
Kompetansen utøves gjennom forskning, overvåking og konsekvensutredninger.