– Språk bør registreres i folkeregisteret

Norsk Målungdom mener det er på tide at det offentlige sørger for at det blir lettere å bruke også samisk og nynorsk i hverdagen.

Samiske bokstaver

Samisk er offisielt språk i flere norske kommuner.

Foto: Åse Pulk/NRK

Norsk Målungdoms landsmøte ønsker at man også skal kunne registrere språk i folkeregisteret.

– Norge har to offisielle norske skriftspråk, og hver og en av oss står fritt til å velge hva for et vi ønsker å bruke i det daglige. Ved å kunne registrere servicespråk og morsmål i folkeregisteret, legger en det ikke over på folk flest å sørge for å få rettighetene sine oppfylt, seier Synnøve Marie Sætre, leder i Norsk Målungdom til avisa Møre.

I tillegg til de to norske skriftspråk er samisk også et offisielt språk i Norge, med tre målformer, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

– Bedre dokumentasjon

Synnøve Marie Sætre

Leder for Norsk Målungdom, Synnøve Marie Sætre, mener at ved å registrer språk i folkeregistere, vil dette også bidra til å styrke de ulike språkene.

Foto: Ole Gunnar Dybvik

Regjeringen la i fjor fram forslag til modernisering av folkeregisteret. (Ekstern lenke - regjeringen.no) Der er ikke en slik språkregistrering tatt med.

Både Sametinget og Samisk språkutvalg ønsket i høringsrunden at registrering av samiske språk ble tatt med. Dette blant annet for å få bedre oversikt over antall samisktalende.

Norsk Målungdom støtter dette argumentet fra Sametinget.

– Slik registrering gjør det mulig å få bedre dokumentasjon på hvor mange som bruker de ulike språkene. Det vil ògså gjøre det lettere å utforme god politikk for å styrke de ulike språkene, sier Sætre.

Foretrukket servicespråk

I Finland registrer de hvilket morsmål hver enkelt borger har, og hva slags servicespråk de vil at staten skal bruke i sin kommunikasjon med borgeren.

Dette er en ordning som også folk i Norge ville ha nytte av, mener Norsk Målungdom.

– Å registrere språk i folkeregisteret vil gjøre det enklere for offentlige etater å vite hvilket språk brukerne deres skal ha. I dag må borgerne selv passe på at staten oppfyller deres rettigheter, og dette skjer ofte ikke uten plunder og heft, slår Sætre fast.

Etter gjeldende norsk lov har alle samer rett til å bruke samisk i kontakt med offentlige organ innenfor forvaltningsområdet for samiske språk. Med offentlig organ i samisk forvaltningsområde menes alle statlige, fylkeskommunale og kommunale organer innenfor forvaltningsområdet.