– Sørsamisk menighet bør bli varig

Samisk menighet i sørsamisk språkområde har fremmet det sørsamiske samfunnet og kulturen, og bør derfor bli en varig ordning, mener Nidaros bispedømme.

Bierna Bientie

Nidaros bispedømme har fire ansatte som jobber spesielt med sørsamisk kirkeliv, blant dem sørsameprest Bierna Bientie.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Samisk menighet i sørsamisk språkområde har lykkes så bra at ordningen bør fortsette også etter at den fire-årige prøveperioden er over.

Det mener Nidaros bispedømme.

300 medlemmer

Prøveperioden har en varighet på fire år og løper til januar neste år.

Nidaros bispedømme har evaluert ordningen og foreslår overfor Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet å gjøre den varig.

Samisk menighet i sørsamisk språkområde har i dag nær 300 medlemmer, og strekker seg fra Saltfjellet i nord til Elgå i Hedmark i sør.

Britt Arnhild Wigum Lindland i bispedømmet forteller at menigheten at vært med å synliggjøre sørsamisk kultur.

Direkte valg

Ved at sørsamer selv har kunnet velge menighet gjennom direkte valg, har det også gitt mer selvstyre, mener Lindland.

Akkurat nå sitter det andre menighetsrådet, etter valg i høst.

– Det å få lov til å styre sitt eget har vært det viktigste argumentet for å ha en slik menighet, sier seksjonsleder Britt Arnhild Wigum Lindland.

Sørsamisk språk og kultur har også blitt styrket, og også i den forbindelse er det viktig å skape arenaer, mener Lindland.

Skal behandles politisk

– Den sørsamiske menigheten jobber bevisst med språk, blant annet med bibeloversettelse, liturgier samt både oversettelse, men også nyskriving av tekst og musikk knytttet til sørsamiske salmer, sier Lindland.

I tillegg til vanlige samiske kirkelige arrangementer, har menigheten også avholdt søndagsskole for samiske barn.

Videre lages det nå en egen kirkebok til fireåringer.

Seniorrådgiver Ragnvald Berggrav forteller at departementet nå ser på forslaget om å gjøre den sørsamiske menigheten varig.

Saken skal behandles på politisk nivå til høsten, opplyser han.