– Sørsamene i en presset situasjon

Sørsamene er i en svært presset og vanskelig situasjon i forhold til andre samer, sier psykologspesialist Elisabeth Gerhardsen i Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS).

Reinskilling ved Stensaas reinslakteri i Brekken.

Illustrasjonsbilde av reinskilling ved Stensaas slakteri i Brekken. Menneskene på bildet har ikke direkte tilknytning til artikkelen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg ser klat noen forskjeller som er viktige. Sørsamene bor blant annet veldig spredt. De er få i hver eneste kommune. De har en mye mer presset situasjon når det gjelder språket. Det sørsamiske språket er mye mer utsatt enn det nordsamiske språket er. Reindrifta deres er også under et mye større press og det er stor fare for at reindrifta skal forsvinne i visse områder, forklarer Elisabeth Gerhardsen.

Hun sier at den evindelige kampen for å værne om de få gjenværende områdene der reindrifta fortsatt kan drives, er en virkelig stor belastning på sørsamene.

– Mange sørsamer i reindriftssamiske områder sliter så mye at de vurderer å legge ned og da er det ingen som vil ta over, opplyser Gerhardsen.

Inviterer til åpent folkemøte og seminar

SANKS inviterer i samarbeid med blant andre sørsamisk menighet til åpent folkemøte og seminar om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Hattfjelldal.

Blant temaene som blir tatt opp er selvmordsproblematikk og forebygging i samiske områder, sorgstøtte og hvordan bygge opp et livskraftig samisk samfunn.

Det er også lagt opp til at de som trenger det skal kunne snakke med både psykolog og prest i enerom etter seminaret, som er på kultursenteret Sijti Jarnge i Hattfjelldal i kveld.

Fagfolk vil være tilstede til i morgen ettermiddag. Gerhardsen innrømmer at også SANKS har vært litt fraværende i sørsameområdet.

– SANKS skal jobbe med å gi et tilbud til samer over hele Norge. Vi må bli bedre på det tilbudet vi skal gi til den sørsamiske befolkningen. Derfor prøver vi å være mer aktive i det sørsamiske området og det har også vært et ønske fra sørsamisk side at vi kommer, sier Gerhardsen.