NRK Meny
Normal

– Sørfold kommune bryter opplæringsloven

– Samiske elever har en lovfestet rett til samiskopplæring, uttaler sametingsråd Silje Karine Muotka. Tre elever ved Mørsvik skole i Sørfold har ikke fått opplæring i lulesamisk selv om barnas mor flere ganger har bedt om slik opplæring.

Silje Muotka

– Samiske elever har en lovfestet rett til samiskopplæring, uttaler sametingsråd Silje Karine Muotka.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Sametingsråd Silje Karine Muotka reagerer sterkt på at kommuner ikke legger til rette for opplæring i samisk, slik de er forpliktet til.

– Har en lovfestet rett

– Språkopplæring i skolen er helt grunnleggende for å få en språkkompetanse som samiske samfunn og samfunnet ellers har behov for. Dessuten har samiske elever en lovfestet rett til samiskopplæring, uttaler sametingsråd Silje Karine Muotka som er lei av å måtte fortelle kommuner om dette.

Bakgrunnen for reaksjonen er oppslaget om tre elever i Sørfold kommune som ikke har fått opplæring i samisk . Samiske elever har individuell rett til opplæring i samisk uavhengig av hvor de bor, og det er kommunene som skoleeiere som har ansvaret.

– Sørfold kommune bryter her loven. Jeg er kraftig frustrert over at jeg må reise fra kommune til kommune og tigge om at de skal følge opplæringsloven. Det burde være en selvfølge at lover blir fulgt, men ofte skjer ikke dette for samiske barn. Forpliktelser i barnekonvensjonen, barnehageloven, forskrifter, læreplaner og grunnloven blir daglig brutt i norske kommuner, og det er bekymringsfullt, sier Muotka.

– Trenger sterkere tilsyn

Det er nedsatt et språkutvalg som skal arbeide for å styrke de samiske språkene. Sametinget håper at utvalget behandler også opplæringssaker og hvordan vi kan sikre at rettigheter blir oppfylt.

– Språkutvalget må ta disse utfordringene på alvor. Alt tyder på at vi trenger ytterligere klargjøring av lovene og sterkere tilsyn med kommunene. For eksempel må man se på om ordningen med fylkesmannen som klageinstans fungerer som den skal, eller om også vi behøver et eget ombud for samiske språkrettigheter, sier Muotka.

Inntil videre oppfordrer Muotka alle som klager formelt til fylkesmannen om brudd på opplæringsloven eller barnehageloven om å sende en kopi av klagen til Sametinget.

– Vi trenger all dokumentasjon vi kan få om situasjonen, for å kunne for å kunne følge opp saker med kommunene og dokumentere problemet overfor sentrale myndigheter, sier sametingsråd Muotka.