Ordfører i Norges videste kommune er enig at de små kommuner bør slåes sammen

– Man bør slå sammen kommuner hvor du kan hive stein over kommunegrensene, sier ordfører i Kautokeino, Klemet Erland Hætta. Han er likevel litt skeptisk til å slå sammen de samiske kommunene.

Klemet Erland Hætta

– Slå sammen de småe kommunene, men nødvendigvis ikke de samiske kommunene, sier ordfører i Kautokeino Klemet Erland Hætta.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Ordfører i Kautokeino, Klemet Erland Hætta ønsker den nye kommunereformen velkommen, og sier at det er påtide at kommune får mer makt enn det man har hatt de siste ti årene.

Viktig debatt

– Det er viktig debatt som ligger framfor kommunene nå, etter uttalelsen fra kommunal- og regionalminister, Jan Tore Sanner om at kommunene bør få mer selvstyre og at kommunene bør bli mer robuste, sier Klemet Erland Hætta.

– Det er viktig å få diskutert dette, for noen kommuner er så småe i areal at man kan hive stein fra ene grensa til den andre grensa, sier Hætta.

Samiske kommuner bør skjermes

Ordfører i Kautokeino, Klemet Erland Hætta mener også at man må være forsiktig når man skal slå samiske kommuner med andre, fordi dette kan slå negativt når det gjelder utvikling av det samiske språket og kulturen.

– Man kan ikke slå sammen en samisk og en norsk kommune, for da vil det føre til svekking av det samiske språket og kulturen, sier Hætta.

Hør intervju med Klemet Erland Hætta: