– Skyt mere ørn!

– Det er ørna som er utfordringa, og det tyder kanskje på at det er den største utfordringa som reindrifta har.

Reinsimle tatt av ørn

Denne voksne simla fant Arild Inga på fjellet i Vesterålen. Inga fikk bekreftet at simla var tatt av ørn.

Foto: Arild Inga

Uttalsen kommer fra reineier Arild Inga i Kvalsuakan i Sortland i Vesterålen som en høstdag fant ei simle med levendevekt på 70-80 kg som var tatt av ørn.

– Jeg så jo at det satt ørn på den. Så jeg tok da kadavret med, og fikk SNO til å dokumentere dette. Det viste seg at ørna hadde landet på ryggen til den, og nøytralisert den. Så hadde den gått frem, og avlivet reinen med å sette kloa i skallen.

Reinsimle tatt av ørn

– Ørna satte kloa i skallen på denne reinen, sier Arild Inga og viser bilder av den døde simla.

Foto: Arild Inga

Største utfordringa

Arild Inga mener det er ørna som er den største utfordringa over hele Sápmi der det er reindrift. For man har ikke oversikt over bestandsmål, eller hvordan den angriper. I tillegg viser Inga til at om ørna tar voksne dyr, så er ikke kalver noe problem for den.

– Ørna er en dyktig flyger. Den kommer med stor fart, og har vanvittige flygeegenskaper, og er veldig aggresiv. Den får stort sett tak i det den er ute etter. Og jeg må si at tapene våre er forholdsvis store. De største tapene er under kalvinga på våren.

Les: Vil gjøre det enklere å skyte kongeørn: – Prosjektet skulle vært igangsatt for lengst

– En ting hjelper

Arild Inga har prøvt flere metoder for å hindre tap, og nevner fóring for å ha konroll på reinen, dødssendere på reinen, flytting for at rovdyr ikke skal følge med. Men det viser at det ikke er noe som avhjelper situasjonen.

– Jo, det viser seg at det er en ting som avhjelper. Man må ha en reduksjon i rovdyrbestanden. Det er ikke annet som fungerer. Det har jo vi konkludert for lenge siden i reindrifta.

Arild Inga foran bilde av kunstørn

Arild Inga mener ørnebestanden er kommet ut av kontroll. Her er han, symbolsk nok, avbildet foran kunstørna utenfor det lulesamiske senteret Árran i Tysfjord.

Foto: Sander Andersen / NRK

Les: Så flere reinkalver bli drept: – Reindrifta er sjanseløse mot denne fuglen

Er det vanskeligere å få aksept for å drepe ørn enn andre rovdyr?

– Ja, det er nesten håpløst. Det har jo vært åpnet for å drive jakt på kongeørn. Det er jo positivt når det kommer, men det har ikke vært noe jakt på den. Det eneste man får lov til er jo skadefelling, men det viser seg at det er veldig vanskelig å drive sånn jakt.

– Skal man få reduskjon i tapene i forhold til kongeørn er det snakk om å redusere bestanden, som er helt ute av kontroll. Og det finnes ikke noe konkret tall som sier hvor stor ørnebestanden er.

Les også: – Hovedinntekten min er rovdyrerstatning

Politisk fokus

Arild Inga er førstekandidat på Arbeiderpartiets liste i Vesthavet valgkrets til årets Sametingsvalg, og vil ha mere fokus på rovdyr i både valgkampen, og i politikken.

– Vi får vel ikke bukt med rovdyr. Vi har utarbeidet en ny forvaltningsplan, men vi får ikke gehør for å regulere bestandsmålet. Det må en annen prosess til inn mot Storting og regjering for å få det til.

Inga viser til at Norge har forpliktelser gjennom internasjonale konvensjoner som ILO-konvensjonen og FNs konvensjon om politiske og sivilie rettigheter.

– Det betyr at samene skal være med å styre sin egen hverdag, og styre sin egen fremtid. Men når det gjelder rovdyr er vi fullstendig satt på sidelinjen. Der er det Bern-konvensjonen som gjelder. Man hopper rett og slett bukk over FN-konvensjonen og ILO-konvensjonen.

– Det betyr at rovdyrene har fullstendig overtatt rollen som det viktigste kontra beitedyrene som er sau og rein. Det er jo noe som er riv, ruskende galt.

I morgen inviterer Norges bonde- og småbrukelag og Nordland reindriftssamers fylkeslag til filmvisning og debatt om rovdyr. Det skjer i Bodø.

Les mer om det her: Filmvisning med påfølgende debatt