Hopp til innhold

– Skremmende

Reindriftsutøver i Fiettar Nils Mathis Sara reagerer sterkt på at Arbeiderpartiets sametingsgruppe går inn for et ja til gruvedrift.

Nils Mathis Sara
Foto: Liv Inger Somby / NRK

Arbeiderpartiets sametingsgruppe går inn for et ja til gruvedrift , forteller medlem av Aps sametingsgruppe, og førstekandidat i Nordre valgkrets Ronny Wilhelmsen.

– Hadde ikke forventet dette

Reinbeitedistrikt 22 Fiettar blir direkte berørt av gruvedrift i Kvalsund. Reindriftsutøver i Fiettar Nils Mathis Sara reagerer sterkt på at Arbeiderpartiets sametingsgruppe går inn for et ja til gruvedrift.

– Det er skremmende å se at de går inn for gruvedrift midt i kalvingslandet vårt. Vi har sloss for å få rettighetene vi har nå, men så begynner man innad å ødelegge rettighetene og eksistensgrunnlaget vi har. At det enda er Arbeiderpartiets sametingsgruppe som kommer med sånne utspill, det hadde jeg ikke forventet meg.

– Reindrifta lider

Ronny Wilhelmsen sier at Aps sametingsgruppe vil synliggjøre overfor Kvalsund kommune og den sjøsamiske befolkningen i området at de er positive til næringsutvikling slik at de har arbeid, og at deres samfunn kan være trygt.

Sara har ingen forståelse for argumentasjonen om arbeidsplasser.

– Her er én part lidende part, og det er reindrifta. Dette er kalvingsområde og det vokser ikke på trær. Vi har allerede veldig store inngrep i reindriftsområder og dette blir enda et stort inngrep.

Kan hjelpe til med å finne jobb

Sara er derimot enig i at man skal finne arbeidsplasser for de som bor i området, men sier at det dermed ikke er sagt at det kun er gruvedrift som gir arbeidsplasser.

– Det finnes andre måter å lage arbeidsplasser på og vi i reindrifta kunne vært med på å planlegge arbeidsplasser for framtiden i dette området.

– Fine ord

I Aps program til sametingsvalget heter det at den viktigste forutsetningen for å bevare reindriften som en bærekraftig næring, er å sørge for at det til enhver tid er tilgjengelige arealer for beiting, flytting og kalving for reinen. I tillegg heter det i programmet at Ap vil arbeide for at vern av beitenæringens arealer er førende i forhold til lete- og utvinningstillatelser.

Sara mener utspillet fra Arbeiderpartiets sametingsgruppe viser at dette bare er fine ord fra Ap.

– Her har dem jo sjansen til å vise i praksis at de kan verne reinbeiteområder, ellers så er det bare fine ord for å få flere velgere.

– Ikke et endelig ja til Nussir

Heidi Greiner Haaker

Konstituert parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets sametingsgruppe Heidi Persdatter Greiner Haaker

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Konstituert parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets sametingsgruppe Heidi Persdatter Greiner Haaker understreker at selv om de er positive til gruvedrift, så betyr ikke det at de er positive til gruvedrift i Kvalsund.

– Vi er positive til gruvedrift, men vi setter krav til både at miljøet, de sjøsamiske næringene og reindrifta blir ivaretatt. Dette er ikke et endelig ja til Nussir.

Haaker er ikke enig med Sara i at det som står i Aps program til sametingsvalget om reindrifta bare er fine ord.

– Vi har ikke kommet med noe endelig konklusjon. Programmet er vårt arbeidsdokument. Vi er positive til næringsutvikling, men det skal ikke gå på bekostning av sjøsamiske næringer, reindrifta eller miljøet.

Tar standpunkt etter forhandlingene

Haaker forteller at hun har vært med på en komitereise i Alta og Hammerfest, hvor de blant annet fikk møte både Nussir og reindrifta. Der fikk de høre begge parters versjon om hvordan de mener at utviklinga blir i området om det blir gruvedrift dit.

– Vi kommer til å ta med oss det og vi forholder oss til Aps valgprogram. Vi tar endelig standpunkt til Nussir når forhandlingene Sametinget har med Nussir er ferdig og vi har fått alle svar vi ønsker.

Haaker synes for øvrig at det er positivt av Sara å foreslå at reindrifta kan være med på å planlegge arbeidsplasser for fremtiden.

– Det høres ut som en meget god idé. Da gjelder det at alle er i samtale med hverandre. Jeg er enig med ham i at det ikke bare er gruvedrift som skaper arbeidsplasser, så kanskje han burde dele tankene sine med Kvalsund kommune.

– Må få vite før valget

Aili Keskitalo

Parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund Aili Keskitalo synes det er bra at Aps sametingsgruppe endelig offentliggjør sitt syn på gruvedrift. Norske Samers Riksforbund er imot gruvedrift , også i Kvalsund. Hun sier NSR lenge har etterlyst hva sametingsrådet og Arbeiderpartiets sametingsgruppe egentlig mener om de konkrete gruveprosjektene som er på gang i de samiske områdene.

– De har ikke villet svare på det, så jeg synes det er bra om de offentlig og helt tydelig forteller hva de mener. Det synes jeg at både vi og velgerne må få vite før valget.

– Hvorfor er det viktig å vite?

Fordi Sametinget kan påvirke vedtakene som gjøres. Hvis det er sånn at Arbeiderpartiets sametingsgruppe går inn for gruvedrift for eksempel i Kvalsund, så bør folket få vite om det. Det skal vi igjen spørre om når vi møtes til plenum, sier Keskitalo.

Korte nyheter

 • Ii oaččo báhčit guovžža mii sávzzaid lea goddán

  Robert Severin Pedersen lea ohcan goddon sávzzaid máŋga vahkku. Sus lea sávzadoallu Leavnnjas.

  – Lea heahti ahte ferten bere geahčat suorbmaid čađa go guovža goddá sávzzaid. Dán dili in sáva geasage, muitala son.

  Severin Pedersen muitala ahte lea gávdnan 14 goddon sávzza.

  Son lea ohccan báhčinlobi, muhto stáhtahalddašeaddji ii ahte, go ii galgga leat hoahpolaš dilli.

  Dálkkádat- ja birasdepartementa ii leat vástidan NRK:ii dán áššis.

  Loga ášši dárogillii:

 • Váldon gitta guokte olbmo vejolaš veagalváldima maŋŋá

  Ođasmahtton 13.24: Politiijat leat váldán gitta nuppi olbmo. Nu dieđihit twitteris.

  Politiijat Áltás dieđihit twitteris ahte leat váldán gitta vuolleahkásaš olbmo maŋŋá go ožžo dieđu veagalváldima birra.

  Politiijat ožžo dieđu dáhpáhusas sullii beal ovtta áigge sotnabeai ija.

  – Mii leat dál bargamin gávdnat nuppi vejolaš vearredahkki, muitalit politiijat twitteris.

 • Elle Maija videre i Stjernekamp

  Med sin unike operasang, der storparten av sangen består av mjauing, rasket Elle Maija Klefstad Bær med seg nok stemmer til å gå videre til neste runde av Stjernekamp.

  Mia Gundersen trakk det korteste strået, og får ikke fortsette i sangkonkurransen.

  Stjernekamp 2023, Elle Maija Klefstad Bær
  Foto: NRK