Varsel om tvangsslakt mens rettsprosessen foregår

Før saken til den unge reindriftsutøveren Jovsset Ánte Sara er ferdig i rettssystemet, så har han fått varsel om tvangsslakt.

Reineier Jovsset Ánte Sara og adv. Trond Biti i retten

Reineier Jovsset Ánte Sara og advokat Trond Biti i retten. De vant da saken var oppe i tingretten.

Foto: Nils Henrik Måsø

– Det er skremmmende og man mister troen på rettssystemet, sier Sara.

Den unge reindriftsutøveren har anmeldt staten fordi han mener at staten har vedtatt et ugyldig øvre reintall for hans reindriftsenhet.

Sara fikk krav om å slakte flokken til 75 rein.

Anket saken

Sara er den første som går rettens vei i reintallssaken og han vant saken i tingretten.

Saken ble anket videre til lagmannsretten og i påvente av neste rettsrunde kommer det et forhåndsvarsel fra Landbruksdirektoratet i Alta om tvangstiltak for reduksjon av antall rein i siidaandelen til Jovsset Ánte Sara.

Han hadde ikke forventet et slikt brev før saken var avgjort i rettsystemet.

– Jeg har tatt saken til retten og vunnet i første omgang og på denne måten forsøkt å stoppe prosessen, men det stopper ikke mens dette foregår.

Sara sier at selvom dette er en pågående sak, så får man bøter og trussel om å slakte ned flokken.

Ikke fått snakket med advokaten

– Man mister troen på rettsikkerheten når det gjøres slik som i min sak, sier Sara og legger til at rettssikkerheten til reindriftssamer er helt minimal.

På grunn av ferieavvikling, så har ikke Sara fått snakket med sin advokat.

NRK Sápmi har ikke lykkes å få kommentar fra Landbruksdirektoratet, men følger saken.