– Skaphomoer blir ofte pedofile

Lederen for Norske Samers Riksforbunds ungdomsutvalg (NSRU) har sin egen teori om seksuell legning. Med dette hisser hun opp organisasjonen for lesbiske og homofile.

Saia Stuengs blogg - homofili/pedofili
Foto: Skjermdump / saiastueng.blogg.no

Lederen i NSRU, Saia Marilena Stueng (18), har en egen blogg der hun skriver om saker som opptar henne.

11. februar blogget Stueng om blant annet homofili og pedofili. I innlegget hevder den unge samepolitikeren at mennesker med homofil legning, som ikke står frem med dette, ofte blir pedofile. Etter at den samiske avisa Ávvir tok opp saken, er innlegget fjernet fra bloggen hennes.

Jeg syns at vi, samfunnet skal ta ansvar å godta homofili mer, for å unngå skaphomoer. Skaphomoer blir ofte pedofile ;)

Saia Marilena Stueng i sin blogg

– Uheldig og stigmatiserende kobling

Lederen for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), Bård Nylund, finner denne koblingen både uheldig og stigmatiserende.

Bård Nylund

Bård Nylund, leder i LLh.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Nylund mener det blir feil å trekke en slik konklusjon om at folk blir overgripere fordi de ikke tør å stå frem som homofil.

– Jeg tror at overgripere er likelig fordelt i alle seksuelle orienteringer, og det er altså ikke slik at jo lenger du er i skapet, jo større er sjansen for at du blir overgriper, understreker Nylund.

Saia Marilena Stueng sier til NRK Sápmi at det absolutt ikke har vært hennes intensjon å såre noen med sine uttalelser.

– Hvis det er noen som føler seg såret av det jeg skriver, så beklager jeg. Det har aldri vært min hensikt, understreker Stueng ovenfor NRK Sápmi.

LLH-lederen mener at det den samiske ungdomspartilederen her kommer med er noe av det samme som sexolog Thore Langfeldt har påstått siden 2008. Han trakk nemlig en parallell mellom undertrykt homofili og pedofili.

– Jeg synes at denne koblingen er problematisk. Her trekker Thore Langfeldt en parallell som han har dårlig dekning for. Han refererer fra noe anekdoter i sin egen utførelse fra sitt eget arbeid, men såvidt meg bekjent har han ikke dokumentert eller publisert noe som underbygger de hypotesene han kommer med, sier Nylund.

– Pedofili er ingen diagnose

Thore Langfeldt er forsker og psykolog ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Institutt for klinisk sexologi og terapi.

Han er blitt kjent for sine uttalelser om at en del homofile menn som undertrykker sin seksualitet bli overgripere. Dette synet forsøker han å redegjøre for i en artikkel på sin egen hjemmeside (ekstern lenke).

Maskuline homofile gutter synes å ha større vanskeligheter med å finne sin homofile identitet enn feminine homofile gutter. Som voksne blir noen av dem overgripere.

Forsker og psykolog Thore Langfeldt
Thore Langfeldt

Forsker og psykolog Thore Langfeldt.

Foto: NRK

– Begrepet pedofil helt uegnet som et psykologisk begrep for å beskrive overgrep. De negative følelsene knyttet til ordet pedofili er så sterke at da jeg begynte å arbeide med slike personer, var det mange som beskyldte meg for å være en som unnskyldte pedofile handlinger, skriver Langfeldt.

Langfeldt mener at ut fra sin kliniske erfaring med pasienter, som har begått seksuelle overgrep, synes det som at det å skape en relasjon kanskje er
viktigere enn den seksuelle tilfredsstillelsen.

– Samfunnets negative syn på homoseksualitet er veldokumentert , og det er rimelig å anta at for de fleste menn som forgriper seg på gutter, ligger det homofiliproblematikk i bunnen, hevder Langfeldt.

Langfeldt er ved flere anledninger blitt brukt som såkalt privat sakkyndig i rettssaker, blant annet i "Lommemannen"-saken. Under denne rettssaken uttalte Langfeldt at det blant annet var undertrykte homofile følelser som gjorde Erik Andersen til overgriper.

– Vil åpne øynene til folk

Norske Samers Riksforbund - Norgga Sámiid Riikasearvi (NSR) er den største samiske organisasjonen i Norge, og ble stiftet i 1968.

Saia Stueng

Saia Marilena Stueng, leder i NSR-U.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Organisasjonen var en av de viktigste frontkjemperne for etableringen av Sametinget. Partiet har også styrt det folkevalgte samiske organet helt fra starten i 1989 til 2007, da Arbeiderpartiet overtok.

NSRU-leder Stueng forklarer til NRK Sápmi at meningen med blogginnlegget var å slå et slag for homofile og lesbiske.

– Jeg vil åpne opp tankene til folk, og få dem til å snakke om tabusaker. Jeg vil få folk til å tørre å tenke og snakke disse sakene, men også provosere for at folk skal diskutere dette, forklarer Stueng.

Stueng prøver å utdype hva hun egentlig mente.

– Jeg knytter ikke homofili sammen med pedofili. Homofili er når noen har en seksuell tiltrekning til mennesker av samme kjønn, mens pedofili er noe helt annet. Jeg har imidlertid hørt og lest forskning om at noen mennesker, som ikke åpent tør å vise sin homofile legning og ikke tør å vise det ovenfor sine egne jevnaldrende, heller gjør det med mindreårige, forklarer Stueng.

Fungerende leder i NSR, Gunn-Britt Retter, sier til Ávvir at Stueng ikke her forfekter partiets syn, men sitt eget personlige standpunkt.