– Skandaløs sendrektighet

Advokat Geir Haugen ber regjeringen snarest oppnevne medlemmer til Utmarksdomstolen i Finnmark.

Advokat Geir Haugen

Advokat Geir Haugen

Foto: NRK/Brennpunkt

– Jeg reagerer sterkt på at det fortsatt ikke er oppnevnt medlemmer til Utmarksdomstolen i Finnmark, fordi det ble lovet tidlig i 2011 at i løpet av høsten skulle medlemmene være klare, sier Haugen.

Han representerer reineiere som har krevd eiendomsrett til Stjernøya i Vest-Finnmark. Dette kravet ble i mars i år avvist av Finnmarkskommisjonen . Haugen og de berørte reindriftsutøverne vurderer å anke avgjørelsen overfor Utmarksdomstolen .

LES OGSÅ: Avslag til Utmarksdomstolen

LES OGSÅ: Reindrifta får ikke eie Stjernøya

Frykter forsinkelse

Haugen påpeker at reindrifta allerede har ventet i flere år på Finnmarkskommisjonens behandling av kravet. Det at Utmarksdomstolen i Finnmark ikke er oppnenvnt fører til ytterligere forsinkelser, frykter Haugen.

– Dette kan jo føre til betydelig utsettelse av saken fordi tiden går og man får ikke behandlet Stjernøy-saken for Utmarskdomstolen slik man gjerne skulle ha gjort, sier Haugen.

Det har gått syv år siden Finnmarksloven ble vedtatt i Stortinget, og da ble også opprettelsen av utmarksdomstolen vedtatt. Advokat Geir Haugen forventer at ansvarlige myndigheter snarest får på plass denne domstolen, og tar ganske sterke ord i bruk for å karakterisere situasjonen:

– Jeg synes det nærmer seg en skandale at man bruker så lang tid på denne oppnevnelsen av Utmarksdomstolens medlemmer, sier Haugen.

Ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling, Knut Helge Reinskou, mener Haugen ikke har noen grunn til å være bekymret for den videre behandlingen av Stjernøya-avgjørelsen fra Finnmarkskommisjonen.

– Siden fristen for å bringe saker inn for Utmarkskommisjonen er ett og et halvt år fra kommisjonens utgivelse av rapporten, det vil si i september 2013, så tror jeg uttrykket skandale er noe terkt, sier Reinskou.

Terror forkludret planene

Reinschou bekrefter at planen var å få på plass domstolen allerede høsten 2011 i god tid før den første rapporten kom fra Finnmarkskommisjonen. På grunn av terrorangrepet mot regjeringskvartalet og på Utøya, ble arbeidet forsinket.

Han lover at domstolens medlemmer vil være oppnevnt i god tid før ankefristen løper ut :

– Det er klart at domstolen vil være oppnevnt i god tid før fristen på ett og et halvt år løper ut, sier han.

Oanehaččat

  • Cielaheapmi oassi árgabeaivvis

    Cielaheapmi ja áitin sosiála mediaid bokte, lea oassi olu mánáid ja nuoraid árgabeaivvis. Iskkadeamis maid NRK lea čađahan neahttagivssideami birra, de dadjet 8 logi rektoris ahte sii dihtet ahte sin skuvllas lea neahttagivssideapmi. Nuoraidskuvla oahppi Grethe Julianne Skum muitala ahte son vásiha beaivválažžat ahte su olbmát givssiduvvojit sosiála mediain. Son lea maid ieš givssiduvvon dán ládje.

  • Oidnet buriid bohtosiid

    Eanandoalloministara Jon Georg Dale dadjá ahte lea vejolaš oaidnit buriid bohtosiid maŋŋel go Finnmárkkus leat geahpidan boazologu. Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta dadjá ahte maŋŋel go máŋga jagi lea leamašan beare olu boazu guohtuneatnamiid hárrái, de lea dál dat dilli šaddan buoret. Ministtar dadjá ahte boazolohku lea dál measta olahan dan mihttu maid sii ledje bidjan Finnmárkui.

Laster Twitter-innhold

På forsiden av NRK Sápmi nå