– Skal jo gjenspeile det riktige

– Lådik er et gammelt lulesamisk område. Det var der lulesamene hadde sitt senter. Alt de skulle få gjort måtte de til Lødingen for å få gjort, slik som kirkelige handlinger som foregikk i Lødingen kirke. Det sier lokalhistoriker i Lødingen Inge Anders Svonni, og viser til diskusjonen som har oppstått i forbindelse med at Lødingen kommune nå skal ta samiske navn i bruk. – Offerplassene i området kjennetegner også lulesamisk. Skal vi skrive på nordsamisk, tar vi bort den gamle historien til Lådik, presiserer Svonni.

Lødingen kirke
Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009