– Sjokkert over FeFo-lederen

– Styreleder i FeFo, Erling Fløtten, motarbeider stortingsvedtaket når han vil kaste reidriftsrepresentanten ut av FeFo-styret, mener NRL-leder Nils Henrik Sara.

Nils Henrik Sara
Foto: NRK

Lederen i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) Nils Henrik Sara er sjokkert over utspillet fra styrelederen i Finnmarkseiendommen (FeFo).

Erling Fløtten mener at bøndene bør jobbe for å fjerne reindrifta fra FeFo-styret, istedenfor å bli likestilt med reindrifta.

NRL-leder Nils Henrik Sara viser til at det ikke er tilfeldig at reindrifta har fått fast representant i FeFo-styret. Med dette mener han at Stortinget har tatt til følge at reindrifta er den største arelbrukeren i Finnmark.

– Unngår store naturinngrep

– For oss som største arealbruker, er det viktig å komme hurtig inn i prosessen ved behandling av ulike arealspørsmål. Slik får vi større muligheter til å innskrenke eventuelle skader som store utbygginger og naturinngrep kan medføre. Tidligere har reindrifta slitt med å få komme tidlig nok inn i saksbehandlingen, svarer Sara.

... tja til landbruket

Han kan til en viss grad forstå at landbruket krever en tilsvarende posisjon i FeFo-styret.

– Men jeg har liten forståelse for at reiselivsnæringen kommer med samme krav.

Sjokkerende

– Men aller mest sjokkerende er det når FeFo-styreleder Erling Fløtten ber landbruket å jobbe for at reindrifta blir kastet ut av styret, istedenfor at landbruket sjøl får representasjon, sier Sara.

Han har liten forståelse dersom landbruket ber om å bli sidestilt med reindriftsnæringen i FeFo-styret.

– Når reindrifta bruker cirka 94 prosent av arealene i Finnmark, så må også landbruket forstå at vi er i en særstilling, sier Sara.