Hopp til innhold

– Sjokkert over FeFo-lederen

– Styreleder i FeFo, Erling Fløtten, motarbeider stortingsvedtaket når han vil kaste reidriftsrepresentanten ut av FeFo-styret, mener NRL-leder Nils Henrik Sara.

Nils Henrik Sara
Foto: NRK

Lederen i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) Nils Henrik Sara er sjokkert over utspillet fra styrelederen i Finnmarkseiendommen (FeFo).

Erling Fløtten mener at bøndene bør jobbe for å fjerne reindrifta fra FeFo-styret, istedenfor å bli likestilt med reindrifta.

NRL-leder Nils Henrik Sara viser til at det ikke er tilfeldig at reindrifta har fått fast representant i FeFo-styret. Med dette mener han at Stortinget har tatt til følge at reindrifta er den største arelbrukeren i Finnmark.

– Unngår store naturinngrep

– For oss som største arealbruker, er det viktig å komme hurtig inn i prosessen ved behandling av ulike arealspørsmål. Slik får vi større muligheter til å innskrenke eventuelle skader som store utbygginger og naturinngrep kan medføre. Tidligere har reindrifta slitt med å få komme tidlig nok inn i saksbehandlingen, svarer Sara.

... tja til landbruket

Han kan til en viss grad forstå at landbruket krever en tilsvarende posisjon i FeFo-styret.

– Men jeg har liten forståelse for at reiselivsnæringen kommer med samme krav.

Sjokkerende

– Men aller mest sjokkerende er det når FeFo-styreleder Erling Fløtten ber landbruket å jobbe for at reindrifta blir kastet ut av styret, istedenfor at landbruket sjøl får representasjon, sier Sara.

Han har liten forståelse dersom landbruket ber om å bli sidestilt med reindriftsnæringen i FeFo-styret.

– Når reindrifta bruker cirka 94 prosent av arealene i Finnmark, så må også landbruket forstå at vi er i en særstilling, sier Sara.

Korte nyheter

 • Norggas bálkestit 270.000 láibbi

  Juohke beaivvi bálkestit Norggas 270.000 láibbi. Rámbuvrrat bálkestit badjel 100.000 láibbi juohke beaivvi, ja Norgga ruovttuin bálkestit ges 17.000 láibbi. Nu čájehit Norsus, Norgga guoddevašvuođadutkan instituhta logut. Norggas bálkestit 200 láibbi juohke minuhtas, nu dadjá Too good to go Norge beaivválaš jođiheaddji Johan Ingemarsson Nationen neahttasiidui. Mattvett ja Norsus dieđuid mielde bálkestit jahkásaččat norgalaččat gaskamearálaččat 43 kilo biepmu maid sáhtášii borrat.

  Fine brød og grove brød
  Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen
 • Deatnolaš flávdaolmmoš Árktalaš dálveriemuid rahpamis

  Deatnolaš čuoigi Petter Dervola (18) lei Sámi joavkku flávdaolmmoš go 27. Árktalaš dálveriemut rahppojedje sotnabeaivve almmolaččat Fort McMurray gávpogis Kanádas. Riemut bistet gitta lávvardahkii.

  – Munnje lea stuorra gudni beassat leat flávdaolmmoš, lohká Dervola. Son doaivu vuoitit moadde medálja gilvvuin.

  Badjelaš diibmosaš rahpanmeanut dollojedje olgun 22 buolašceahkis. Buolaš leage riemuid stuorámus hástalus.

  Sápmi lea mielde gávccát geardde ja oassálastá čuoigamiin, futsalas ja kultuvrrálaš ovdánbuktimis.

  Árktalaš dálveriemuin leat oktiibuot 20 iešguđet gilvošlája.

  Petter Dervola
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Uđas manai Porsáŋggus

  Uđas manai Skarvebergtunealla davábealde, Porsáŋggus, Davvinjárgga gielddas.

  Okta lea gáddjojuvvon muohtauđđasis, ja iige leat roasmmahuvvon. Dan čállet politiijat Finnmárkkus Twitteris.

  E69 geainnu lea gitta ja heahtebálvalusat leat jođus uđassadjái.

  Politiijat eai sáhte duođaštit vel ahte leatgo eanet olbmot váldon uđđasis.

  Les på norsk.