Hopp til innhold

– Sikrer gjennomføring av samenes rettigheter

Gáldu roser stortingsflertallet for ønsket om å fremme urfolksrettigheter ved opprettelsen av ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

Stortinget klar til votering.

Stortinspresident Olemic Thommesen mener at Stortinget har et særlig ansvar for å bidra til ivaretakelsen av menneskerettighetene i Norge. Stortingsflertallet går inn for å fremme urfolks rettigheter ved opprettelsen av ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Bildet er fra stortingets votering over forslag om å trekke Statoil ut av tjæresandvirksomhet i Canada.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Vi er svært tilfreds med at stortingets presidentskap presiserer at den nye nasjonale institusjonen for menneskerettigheter også må ha tilstrekkelig kompetanse og legitimitet i det samiske samfunnet, sier styreleder i Gáldu, Ing-Lill Pavall.

Stortingets presidentskap har behandlet forslag om å etablere en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter , som organisatorisk er underlagt Stortinget og knyttet til Stortingets ombudsmann for forvaltning.

Både Sametinget og Kompetansesenter for urfiolks rettigheter, Gáldu , har under høring presisert at denne institusjonen må ha grunnleggende kompetanse for å kunne sikre samenes rettigheter på en tilfredsstillende måte.

Organet skal blant annet bistå myndighetene, frivillige organisasjoner og enkeltmennesker med rådgivning, utredning og informasjon knyttet til saksfelt eller enkeltsaker som har menneskerettslige aspekter.

– Øker vår anseelse

Ing-Lill Pavall

Tidligere sametingsrepresentant og nå stŧreleder for Gáldu, Ing-Lill Pavall.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

En nasjonal institusjon for menneskerettigheter er et offentlig oppnevnt, uavhengig organ som har som hovedformål å fremme og beskytte menneskerettighetene.

Norge har i flere år vært uten en slik uavhengig nasjonal institusjon, noe som flere har undret seg over i internasjonale fora, påpeker Pavall.

– Dette har jo stilt Norge i et underlig lys, all den tid norske myndigheter i så mange år har frontet menneskerettigheter internasjonalt, sier Pavall.

Opprettelsen av en uavhengig nasjonal institusjon tror hun vil bedre landets anseelse i så måte.

– Bidrar gjerne med kunnskap

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter ble i 2001 riktig nok opprettet ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) ved Universitetet i Oslo, men universitetet har i likhet med flere andre kritiske røster vist til at akademisk frihet og forskningsfrihet ikke er forenlig med rollen som nasjonal institusjon.

Pavall forventer at Sametinget blir inkludert i det videre arbeidet når lovgrunnlaget for det nye nasjonale menneskerettighetssenteret utredes. Dette for å sikre at urfolksdimensjonen virkelig blir ivaretatt i dette arbeidet.

Gáldu bidrar gjerne med kunnskap på dette feltet.

– Ved spesifikt å inkludere samiske rettigheter i lovforslaget og vurdere hvordan Gáldu kan tilknyttes til Nasjonal institusjon for menneskerettigheter , kan Norge fremstå som et foregangsland i både nordisk og global sammenheng på urfolksområdet, sier Pavall.

Korte nyheter

 • Utbetaler to milliarder til fiskerne

  Denne uken utbetaler Norges Råfisklag to milliarder kroner til sine fiskere.

  Dette er utbetalinger for fangstene som er levert de siste to ukene i områdene fra Finnmark i nord til Nordmøre i sør.

  Dette melder råfisklaget på sin hjemmeside.

  Vanligvis mottar fiskerne oppgjør for levert fangst etter 15 dager, men som en ekstra service i forbindelse med påske blir to milliarder kroner forskuddsbetalt.

  En større fiskebåt er på vei ut på Røstbanken.
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK
 • Tåke hindrer redningsaksjon i Lyngen

  En kvinne skal være lettere skadd på Rottenvikbreen i Lyngen, skriver Framtid i Nord.

  Ifølge avisa skal et redningshelikopter ha forsøkt å hente ut kvinnen, men tett tåke har stått i veien så langt.

  – Akkurat nå er det ikke forhold for å hente ut med helikopter. Det kan bli aktuelt å bruke bakkemannskaper og da etter all sannsynlighet Røde Kors Hjelpekorps Lyngen, sier Håkon Kjøllmoen i Hovedredningssentralen til avisa.

 • Stor snøskredfare i Troms og Finnmark

  – Store naturlige skred kan løsne av seg selv. Unngå ferdsel i og nært skredterreng, skriver Varsom.no i snøskredvarselet i Vest-Finnmark, Nord-Troms og Lyngen de kommende dagene.

  Det er nå sendt ut et rødt snøskredvarsel, som betyr at det er stor snøskredfare.

  Varselet gjelder foreløpig på torsdag og fredag.

  Mye nedbør og kraftig vind vil gi stor pålagring på et svakt snødekke. Store skred ventes å løsne naturlig, og de kan nå langt ut i flatere terreng.

  De kommende dagene er budskapet at folk bør unngå alt av skredterreng, også utløpsområder.

  Det er stor usikkerhet i nøyaktig hvor nedbøren treffer.

  – Per nå ser det ut som østre delene av regionen er mest utsatt, står det i varselet til Varsom.no.

  I varselet skriver de at skredene kan bli så store at de kan begrave en bil eller ødelegge et lite hus.

  Langs Finnmarkskysten er varselet på nivå 3. Det betyr at et nytt vedvarende svakt lag høyt i snødekket gjør at det er svært lett å løse ut skred. Derfor bør man også her unngå ferdsel i skredterreng.

  Det oransjevarselet gjelder på torsdag.

  Dette er snøskredvarselet som gjelder i Troms og Finnmark de kommende dagene.
  Foto: Norges vassdrags- og energidirektorat