Hopp til innhold

– Reinen er sluppet inn i vår flokk

23.000 rein fra to reinbeitedistrikter er blandet sammen i Kautokeino. Lederen for et av distriktene antyder at dette har skjedd med vilje.

Anders Nils J. Gaup

Anders Nils J. Gaup

Foto: Johan Mathis Gaup

Lederen for Orda reinbeitedistrikt, Anders Nils J. Gaup, er klar i sin tale når han skal forklare hvordan det er mulig at cirka 23.000 rein nå er sammenblandet på Finnmarksvidda.

– Situasjonen er slik at flokken til Lákkonjárga er sluppet inn i vår flokk på vårt høstbeite. Derfor er det blitt en kjempesvær sammenblanding, forklarer han til NRK Sámi Radio.

– Er Lákkonjárga sin flokk blitt jaget inn i Orda sin flokk?

– Det er sånn som jeg sier at flokken er sluppet inn i flokken vår, svarer Gaup.

LES OGSÅ: 23.000 rein sammenblandet

GEAHČA: Boazoriidu Oarje-Finnmarkkos

SE KART NEDERST I SAKEN

– Prøvde å hindre skilling

Distriktsformannen vil ikke kommentere hvorfor han tror at flokken til Lákkonjárga er sluppet inn flokken sin inn i deres distrikt.

Han er imidlertid klar i sin tale når han forklare hvorfor det har vært nødvendig å kople Reinpolitiet inn i skillingen av flokkene, selv om reindriftsutøverne etter reindriftloven er forpliktet til å løse slikt selv.

– Det er fordi det har vært hard motstand mot skillingen av reinflokkene. Det er noen som ikke ville at skillingen skulle gjennomføres. Det er også folk som har prøvd å forsinke skillingen, hevder Anders Nils J. Gaup.

– Hvorfor har noen prøvd å forsinke dette arbeidet?

– Til det finnes det mange forklaringer, men jeg vil ikke si så mye om dette nå. Men det er folk som har prøvd å forsinke skillingen, svarer Gaup.

Avviser påstandene

Lederen i Lákkonjárga reinbeitedistrikt, Hans Ole Eira, tilbakeviser påstandene til Anders Nils J. Gaup. For Eira er det her bare snakk om en helt vanlig sammenblanding.

Hans Ole Eira

Hans Ole Eira

Foto: Johan Mathis Gaup

– En sammenblanding er en sammenblanding. Våre rein har alltid blitt blandet sammen med flokken til Orda. Derfor er det ikke mer å si om dette, parerer Eira.

– Er denne flokken sluppet inn i Orda sin flokk?

– Om dette vet i alle fall ikke jeg noe om. Men reinen har jo kommet seg over grensa til Orda reinbeitedistrikt ved Vuoldeávži, forklarer Hans Ole Eira og peker bortover mot området han viser til.

– Hvordan er det mulig at noe slikt skjer?

– Jeg kan vel ikke forklare hvordan dette er mulig, men det er tydligvis mulig. Reinen går jo løs. Det befinner seg ikke inne i huset eller i et fjøs, men de går fritt der ute. Når de krysser en dal ja da krysser de en dal, forklarer Eira.

Lákkonjárga-formannen sier at han ikke har peiling på hvorfor reinpolitiet har måttet overvåke skillingen av flokke siden begynnelsen av forrige uke.

– Jeg vet ikke. Det er i allefall ikke jeg som har bedt dem å komme hit. Og jeg kan ikke se at det har vært nødvendig å ha dem her. De har heller ikke behøvd å bevege seg noe særlig. Der sitter de på sine firehjulinger dagen lang. Så jeg har nok ikke sett noe behov for reinpolitiet her, understreker Hans Ole Eira.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Korte nyheter

 • Nye muligheter for å oversette mellom samiske språk

  Nå kan du oversette mellom seks samiske språk, samt fra samisk til engelsk og norsk, og motsatt. Oversettelsesprogrammet tar for seg nord-, lule-, sør-, enare- og skoltesamiske språk.

  University of Tartu Institute of Computer Science har gjort det mulig. Oversettelsesmotoren støtter 23 finsk-ugriske språk, og er tilgjengelig for alle.

  Loga sámegillii.

  Skjermbilde av TartuNLP maskinoversettelsesprogram.
  Grafikk: Tartu universitet
 • Finnmárkku politiijameasttir oaččui gearggusvuođabálkkašumi

  Finnmárkku politiijameasttir Ellen Katrine Hætta oaččui dán jagáš siviilasuorggi gearggusvuođabálkkašumi maid Norsk TotalforsvarsForum (NTF) juohká.

  – Mun lean nu rámis ja njuoras. Dán bálkkašumi juogán olles Finnmárkku gearggusvuođasuorgin ja Finnmárkku politiijaguovlluin. Lea buorre dovdu go oidnet ja fuomášit dan barggu maid Finnmárkkus bargat gearggusvuođa hárrái birra jagi, lohká Hætta Politforum neahttabáikái.

  NTF juohká jahkásaččat gitta guokte gearggusvuođabálkkašumi – siviila suorgái ja suodjalus gullevaš suorgái.

  Hætta lea máŋggaid jagi čájehan nanu ja persovnnalaš beroštumi servodatsihkkarvuhtii ja gearggusvuhtii árgabeaivvis ja sus lea berošteapmi ovdánahttit gearggusvuođabarggu, čállá jury árvvoštallamis.

  Politimester Ellen Katrine Hætta i Øst-Finnmark politidistrikt.
  Foto: Tarjei Abelsen / NRK
 • Guđa orohagas duođaštit guohtunroasu 

  Guovvamánu bivvaliid ja arvviid geažil lea guohtun lohkkašuvvan Nordlánddas.

  Heahtegearggusvuođalávdegoddi lea ge duođaštan guohtunroasu Byrkije, Røssåga/Toven, Ildgruben, Sáltoduottar, Balvatn ja Duokta orohagain. Nu čállá Nordlándda stáhtahálddašeaddji iežas neahttasiidduin.

  Stáhtahálddašeaddji bivdá olbmuid johtit várrogasat dieid guovlluin ja váruhit ahte eai muosehuhte bohccuid go leat heajos vuoimmis.

  Rein på Saltfjellet i Nordland.
  Foto: bente h johansen / nrk