NRK Meny
Normal

– Samisk språk må ha en naturlig plass i kirka

– Kirka skal være for alle. Derfor må også det samiske språket brukes i kirka, sier nyvigslet biskop Olav Øygard.

Olav Øygard

Den nyvigslede biskopen i Nord-Hålogaland bispedømme, Olav Øygard, er glad for at kirka ikke lenger står for fornorskning.

Foto: marit garfjeld / nrk

Han har selv vokst opp sammen med samer, og har derfor godt kjennskap til den samiske kulturen.

– Det religiøse språket handler mye om følelser og identitet. Også av den grunn er det viktig at kirka bruker det språket som folk tenker og føler med, sier Øygard til NRK Sápmi.

Han er glad for at det samiske språket den senere tida har fått en stadig større plass i kirka. Samisk må brukes ikke bare i samiske kjerneområder, meg også andre steder. I den sammenheng er kirka nå på rett vei, mener Øygard.

– Forsøkt å kvele det samiske

Men slik har det ikke vært alltid. Spesielt i landsdelen, Nord-Hålogaland bispedømme, hvor han er biskop, har kirka i tidligere tider stått for en sterk fornorskingspolitikk. Dette var da også noe Øygard tok opp som hovedtema i sin første preken etter vigslinga i Tromsø domkirke på søndag.

– Vi bor i en landsdel der det norske språket og den norske kulturen har prøvd å vinne over og til dels kvele den samiske urfolkstradisjonen og den kvenske tradisjonen, sa Øygard.

I sin tale utfordret han til å «gjøre som den barmhjertige samaritan» i den kjente bibelteksten om at alle menneskene, også presten, gikk forbi den skadde mannen i veikanten.

– Først i de senere årene er det blitt akseptert å ha en annen identitet enn norsk når man er vokst opp her, sa biskopen i sin preken. I gudstjenesten brukte Øygard selv nordsamisk i sin åpningstale, og flere sanger og bibeltekster ble lest og sunget på samisk.