Samisk musikk til verden

Vibeke Larsen, sametingspresidentkandidat for Arbeiderpartiet, vil ha mer samisk musikk blir tilgjengelig digitalt.

Samisk digitalt

Sametingspresident kandidat for Ap Vibeke Larsen ønsker at samisk musikk digitaliseres. (Bildet er brukt som illustrasjon fra det digitale mediet Youtube.)

Compact discens – CDens tid er over, og den digitale verden har for lengst tatt over. Arbeiderpartiets Vibeke Larsen mener at nøkkelen til suksess for samisk musikk ligger i å gjøre den mer tilgjengelig, nettopp via digitalisering.

– Det selges nesten ikke CD-spillere lengre, og CD-platen i seg selv er et døende format. Det betyr at det er mye tidligere utgitt samisk musikk som ikke blir lett tilgjengelig dersom den ikke digitaliseres, sier hun.

Mange samiske artister er ikke å finne på Spotify

Strømmingstjenester som Spotify og Wimp er sammen med iTunes de største digitaldistributørene av musikk i Norge.

– Men flere av Sápmis artister er ikke å finne på disse tjenestene, påpeker Larsen.

Selv har hun forsøkt å lage egne spillelister med samisk musikk helt fra 70-tallet og frem til 2000-tallet.

Vibeke Larsen

Vibeke Larsen (Ap) frykter at oppvoksende generasjoner skal gå glipp av tidligere tiders samisk musikk. Her er hun på debatt under årets Riddu Riđđu.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK


– Noen komplett liste er det ikke mulig å lage, men heldigvis er det også mange som har gjort musikken sin tilgjengelig. Vi trenger flere som gjør det.

Vibeke Larsens Spotify spilleliste over samisk musikk går under navnet Absolute Sápmi.

– Musikk er identitet

Hun er klar over at det kan være mange årsaker til at musikken ikke er tilgjengelig digitalt, men påpeker at det ikke endrer utgangspunktet:

– Oppvoksende slekter risikerer å forbli uvitende om hvor mye bra som faktisk er laget. Spesielt joik og barnemusikk vil jeg ha frem, men også pop, rock og viser. Vi trenger at alle sjangere er tilgjengelig for etterslekten. Musikk er samisk språk og identitet, men også vår historie. Den må ivaretas.

Utfordrer selskapene

Hun utfordrer nå de samiske selskapene og forlagene om å gjøre grep.

– Vi lytter mer gjennom flyttbare enheter som mobil og PC. Dette er en mulighet til å revitalisere samisk musikk på.

Korte nyheter

 • Daenbien P3aksjovne aalka

  Daan biejjien 100 tæjmoeh P3aksjovnine aelkieh! Gaskevåhkoen raejeste aejlegen raajan programmeåejvieh edtjieh P3aksjovne-buvresne Solsidenisnie Tråantesne tjåadtjodh. Daan jaepien P3aksjovne beetnegh Plan Norgese tjöönghkie, jïh dan barkose maanapruvremen vööste gæmhpodh Bangladeshesne, Nepalesne, Malawisne, Malisne jïh Nigerijesne.

  Lohkh vielie daesnie.

  Programlederne for P3aksjonen 2021
  Foto: Kim Erlandsen / NRK
 • Nammoehtamme baalhkese

  Journaliste jïh tjaelije Elin Anna Labba lea akte dejstie golme almetjijstie mejtie lea nammoehtamme Pennskaftbaalhkam 2021 åadtjodh, SVT Sápmi & Sameradion tjaala. Labba gærjam "Härrarna satte oss hit" tjaaleme, jïh daan gærjan åvteste lea Labbam nammoehtamme. Vitnije earoem jïh 11 000 kråvnah åådtje.

  "Herrene sendte oss hit" av Elin Anna Labba kjem på norsk i 2021.
  Foto: Pax/Thambert
 • Sámegiela mánáide

  Norgga sámediggeráđđi almmuha sámi giellavahkku olis giellaovdánahttinprošeavtta sámi mánáid várás. Davvisámegilli gohččodit dán "Loga munnje". Sámediggi hástala dáinna prošeavttain rávisolbmuid mánáide lohkat jitnosit, lávlut, riibmet, juoigat ja maid hállat mánáiguin. Dát almmuheapmi lea Stormen girjerádjosis Bådådjos, sámi giellavahkkus, golggotmánu 27. beaivvi.

  giellavahkku
  Foto: Sámediggi