– Samisk joik til nytte for Egypt

Egypts største urfolks musikk- og kulturarkiv har i åtte år samlet inn urfolksmusikk. Ved senteret i Kairo er det stor glede over at samisk musikk også er blitt innlemmet i arkivet.

Johan Sara jr Makan kulturguovddážis Kairos
Foto: Jan Kenneth Bråten

– Samisk musikk er til stor nytte for vårt arbeid, sier Dr. Ahmed El Maghraby, lederen for Egyptian Center for Culture & Art (ekstern lenke).

Ved senteret holdes det også konserter med urfolksartister. Nylig fikk de besøk av den samiske joikeren Johan Sara jr., som opptrådte sammen med andre urfolksartister.

If we continue to allow the erosion of our cultural forms, soon there will be no place to visit and no place to truly call home.

Alan Lomax

– Samarbeidet bærer frukter

Lederen for senteret, Dr. Ahmed El Maghraby, er glad for det samarbeidet de har fått til med representanter for samisk tradisjonsmusikk.

Dr. Ahmed El Maghraby

Dr. Ahmed El Maghraby.

Foto: Jan Kenneth Bråten

– Samisk musikk er selvsagt veldig viktig, fordi den kommer fra et sted veldig lang i fra oss. Musikken er veldig annerledes og landet er ulikt det vi er vant til. Dette tilfører noe nytt til egyptisk musikk. Derfor blir musikere fra fremmede kulturer invitert på besøk, forklarer El Maghraby.

El Maghraby sier at måten Johan Sara Jr. synger på er så annerledes når det gjelder toner og skala.

– Møtet med Johan Sara Jr. er viktig for oss i læreprosessen for å utvikle musikken i Egypt. Hans måte å synge på og hans teknikk er svært forskjellig fra det vi er vant til, forklarer El Maghraby.

Grunnlagt i 2002

Kultursenteret er kjent under navnet Makan kultursenter og ble grunnlagt i 2002. Arbeidet med å samle inn urfolk musikk i Egypt startet først i 2004.

Det har aldri vært en tradisjon i Egypt å samle og arkivere urfolks- og folkemusikk, slik som i Norge, hvor blant annet NRK har et stort arkiv både på folkemusikk, joik og ellers samisk musikk.

Dr. Ahmed El Maghraby har doktorgrad i musikk. Urmusikk ser han som viktig redskap i at folk skal vite hvor sine røtter kommer fra.

– Minne er veldig viktig. Et menneske uten minne er en plante. Derfor er det veldig viktig å kjenne til våre egne røtter og vite hvor vi stammer fra, utdyper han.

Makan kultursenter i sentrum av Kairo er et enkelt samlingsted for musikere. Her inne er det dårlig med plass.

I en by med 23 millioner innbyggere vil en mene at det er få som stikker innom. Lokalene ville på ingen måte være godkjent som arbeidsplass i den vestlige verden. Mørke rom, dårlig ventilasjon, og lite med vinduer for solstrålene å skinne gjennom, samtidig som det er trangt og kummerlig for de 4-5 ansatte som jobber her. Men det enkle miljøet oppfyller sin misjon. For besøkende musikere er det gratis te eller kaffe. De kan møtes og slå seg ned akkurat der de måtte ønske.

– Arbeid med musikk er fredsarbeid

Makan kultursenters funksjon er også samlingsplass for musikere. Tanken er ikke at de skal produsere ny musikk, men at de utvikler sin egen musikktradisjon.

Den snart femtiårige Dr. Ahmed El Maghraby har jobbet med musikk på et av universitetene i Kairo. Der hadde han sikker jobb, bra lønn, fint arbeidsted med gode hjelpemidler. Selv med nevnte goder valgte han likevel å skifte arbeidsted og forhold.

Because the value of cultural diversity to the human community, like the value of biological diversity to continued life on this planet cannot be underestimated. As the world shrinks, dominant ideologies, religions and cultural expressions overwhelm the margins and we lose essential elements of the creative process-our appreciation of difference, our freedom to choose, to experiment and to dream of alternatives.

Makan senterets hjemmeside

El Maghraby tilhører den arabiske majoritetsbefolkning, men er svært interessert i Egyptisk urmusikk. For han er det viktig at den nye generasjonen skal vite sin tilhørighet.

– For meg virker det som om de bryr seg bare om det som skjer i den vestlige verden, sier El Maghraby

Ordet Makan betyr samles. Tanken bak Makan kultursenter var at egyptiske folke- og urmusikere kunne samles og treffe andre kulturer fra andre folkeslag, samtidig lære noe av hverandre. Det igjen fører til utvikling av egyptisk folkemusikk.

Nå når han har holdt seg til i Makankultursenteret siden den ble startet, føler han at han har lykkes med arbeidet sitt. Han føler også at han samtidig arbeider for fred.

– Musikk er jo et internasjonalt språk, sier Dr. Ahmed El Mahhraby og smiler.