– Sámi mánát masset sámivuođaset

Sámi mánát geaid eatnit eai leat sápmelaččat masset dávjá sámivuođaset go váhnemat earránit.

Mikkel Anders Eriksen og hans nevø på fisketur.

Mikkel Anders Eriksen lea oahpaheamen neabi juoŋastit. Dán lea son ieš oahppan mánnán ja háliidivčče ahte maid su mánát ohppet dán dološ sámi árbevieru. Son ballá su mánát amasmuvvet sámi vieruide.

Foto: Roger Manndal / NRK

Dát fuolastahttá sámi áhčiid geain leat mánát rivguiguin ja leat massán ovddasmorraša. Dál leat sii ásaheamen searvvi nannen dihte sámi áhčiid vuoigatvuođaid.

– Berre deattuhuvvot eanet servodagas

Mikkel Anders Eriksen

Mikkel Anders Eriksen gii lea okta La meg få min samiske barndom searvvi vuođđudeaddjin.

Foto: Roger Manndal / NRK

Dát lea ášši man dál berre deattuhit eanet servodagas, lohká Mikkel Anders Eriksen gii lea okta searvvi vuođđudeaddjin.

– Dál leat sii ásaheamen searvvi nannen dihte sámi áhčiid vuoigatvuođaid. Dát lea ášši man dál berre deattuhit eanet servodagas lohká, Eriksen.

Go Mikkel Anders Eriksen earránii máná etniin mearridii diggi ahte mánáid dikšu dahje ovddasmoraš galgá leat eatnis gii ii leat sápmelaš ja ii oro guovddáš sámi báikkis.

Ásaheamen searvvi

Dál lea Eriksen ovttas eará sámi áhčiiguin seamma dilis ásaheamen searvvi La meg få min samiske barndom nannen dihte sámi mánáid vuoigatvuođa doalahit goappeš váhnemiid giela ja kultuvrra.

– Ballá mánát amasmuvvet sámi vieruide

Eriksen ballá su mánát amasmuvvet sámi vieruide.
– Das lea goit váikkuhus dat ahte mánná ii oaččo mielde dan sámi birrasa ja giela, dadjá son.

Máŋga duhát máná vásihit jahkásaččat ahte váhnemat earránit. Eanaš áššiin soabadit váhnemat, muhto muhtin áššiid ferte diggi mearridit. Norgga diggi meannuda jahkásaččat lagabui 3000 ášši mas váhnemat eaba leat ovttaoaivilis goappá luhtte mánná galgá orrut.

– Oahpes hástalus go mánát masset sámivuođaset

Eilif Norvang

Sis-Finnmárkku bearašsuodjalus kantuvrra hoavda Eilif Norvang.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Maŋimuš jagiid lea lohkku lassánan, ja eanaš dáin áššiin addojuvvo dikšu eadnái. Sis-Finnmárkku bearaš-suodjalus kantuvrra hoavda Eilif Norvang duođašta ahte lea dát lea oahpes hástalus go mánát masset sámivuođaset

– Dat gal lea hui dábálaš, dan láhkai - mánát ovtta guovllus saddet fárret de masset ja massigohtet daid oktavuođaid mat dan báikkis leat, fulkkiiguin, kulturduogažiin, ja go de fas bohtet ruovttoluotta de leat sii amasmánát, dadjá Norvang.