Hopp til innhold

– Sámevuohta viertti suohkanådåstusáv bájnnit

Samedikkerade Ann-Mari Thomassenij la riek ájnas sáme ássje ja sáme perspektijvva boahtá vuojnnusij gå ságastallam boahtte ájge suohkanstruktuvra birra la sáhka.

Ann-Mari Thomassen

Sámedikkeráde Ann-Mari Thomassen galggá giehttot Sámedikke vuojno birra suohkanådåstussaj.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Idet tjåhkani suohkanstivra Ofuohtán aktisasj suohkanstivrraj Áhkanjárgan.

Da li Divtasvuona, Bálága, Áhkánjárga, Dielda ja Evenássje suohkana gudi de tjåhkani vuostak dal gulátjit mij la ráddidusá miella dájna suohkanådåstusájn, valla aj Sámedikke vuojnov dan ássjen gullat.

– Miján hæhttu liehket aktisasj ulmme barggat vaj sihkarasstet sámij rievtijt ådå suohkanijn, ja aj vaj sáme ássje ja sáme perspektijvva ij tjiegaduvá, valla boahtá ienebuv vuojnnusij.

Dav javllá sámedikkeráde Ann-Mari Thomassen guhti galggá Sámedikke åvdås tjielggit mij la Sámedikke vuojnno suohkanådåstussaj dán aktisasj Ofuohtá suohkanij suohkanstivran.

Ballá sámij dárbo lulu binnebut vuojnnusin

Thomassen ballá sámij dárbo ja suorge lulu binnut gå dal ájn stuoráp suohkana sjaddi.

– Mijá premissa le jut sáme perspektijvva galggá vuojnnusin, soajttá sjaddá nuppe láhkáj sámij dárbo lulu tjiegaduvvat.

Ofuohtá guovlloráde tjoahkki suohkanstivrajt Ofuohtán aktisasj suohkanstivrraj gånnå de sjaddá ságastallam dán boahtte ájge suohkanådåstusá birra.

Duodden Sámediggáj de galggá aj stáhtatjálle Jardar Jenssen Suohkan- ja ådåstuhttemdepartementa åvdås tjielggit mij la dát ådå suohkanådåstus ja fylkamánne Hill-Marta Solberg galggá giehttot suohkanådåstusá birra gehtjadum fylkamánne tjalmij. Telemarksforskning galggá aj åvddånbuktet sijá guoradallamav majt li tjadádam Ofuohtá guovlloráde åvdås.

Korte nyheter

 • Evakueringene i Troms videreføres

  Politiet i Troms informerer lørdag ettermiddag om at evakueringa av de 22 innbyggerne i Breivikeidet, Oldervik, Vasstrand i Tromsø kommune, samt de berørte beboerne på Reinøya i Karlsøy kommune, videreføres.

  Skredsituasjonen er uendret i Troms, og politimester i Troms har derfor besluttet å videreføre evakuering på Reinøya, Oldervik, Breivikeidet og Vasstrand inntil videre.

  Politimesterens beslutning er gjort etter anbefaling fra kommunene og aktører med skredfaglig kompetanse.

  Lørdag og søndag vil det gjøres skredundersøkelser på lokasjonene som er evakuert. Det vil gjøres daglige vurderinger om evakueringen skal oppheves.

  De evakuerte blir orientert av sine kommuner.

 • Venter 1.000 skiturister, men får ikke sendt SMS om snøskredfare

  De får ikke lov å sende ut SMS om snøskredfare på egenhånd, derfor ber nå Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen om en najsonal varslingstjeneste.

  – Justis- og beredskapsdepartementet må ta et overordnet ansvar for å sørge for skikkelig informasjon og varsling til alle som besøker Troms.

  To utenlandske skiturister omkom i skred i Lyngen og Nordreisa fredag. Begge stedene var det svært dårlig vær.

  – Det var tidenes dårligste 31. mars. Det var 10 meters sikt, og enda er det hundrevis av turister som beveger seg ute i fjellene. Det tyder på at vi ikke gjør en god nok jobb på forebygging. Jeg føler litt maktesløshet, vi opplyser overalt der vi har mulighet, sier Johnsen.

 • – Folk isolert av snøskred mangler mat og medisin

  Etter varsler om at mennesker isolert av snøskred mangler mat og medisiner, setter Finnmark Røde Kors alle frivillige i beredskap. Det melder Røde Kors i en pressemelding.

  – Vi har lørdag fått de første rapportene om at mennesker som er isolert ikke har tilgang på mat og i noen tilfeller medisiner, så det haster å få hjulpet mennesker som nå er rammet av de mange snøskredene, sier Anette Kristiansen Karlsen, distriktsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps i Finnmark.

  Politiet sier til NRK at de ikke er kjent med at folk som er isolert mangler mat og medisiner.