Hopp til innhold

– Sametingspresidenten tar ikke hensyn til demokratiet

Kvalsund-ordfører Ragnar Olsen reager kraftig på sametingspresidentens uttalelse.

Aili Keskitalo

Sametingspresidenten mener at Nussir saken ender opp i retten.

Foto: Roger Manndal, NRK

Sametingspresident Aili Keskitalo var igår med på å åpne Arctic Frontiers 2015 i Tromsø. Foran et fullpakket auditorium, med representanter fra verdens absolutte stormakter, benyttet sametingspresidenten anledningen til å sende en klar beskjed til Nussir.

– Nussir saken ender nok opp i retten, sa presidenten.

Denne beskjeden fikk Kvalsund-ordfører til å reagere.

Ingen hensyn til demokrati

Ragnar Olsen, ordfører Kvalsund (Ap)

Kvalsund-ordfører Ragnar Olsen (Ap) reagerer på presidentens uttalelse.

Foto: Allan Klo/NRK / NRK

Kvalsund-ordføreren hevder at sametingspresident Aili Keskitalo ikke tar hensyn til demokratiske spilleregler, og viser til at saken allerede har vært gjennom en rekke instanser.

Det var under nordområdekonferansen Arctic Frontiers, hvor årets hovedtema var klima og energi at sametingspresidenten ga beskjeden som fikk ordføreren til å reagere.

Urfolks rettigheter

Sametingspresident Aili Keskitalo hadde en klar beskjed under gårsdagens Arctic Frontier konferansen.

Så jeg må nok dessverre bare konstatere at Nussir-saken ganske sikkert kommer til å ende opp i retten, sa sametingspresident Aili Keskitalo.

Sametingspresidenten sier på sin side at FNs erklæring om urfolks rettigheter er vel så viktig i denne sammenhengen.

– All utbygging må skje i samsvar med urfolks rettigheter, og det er dessverre ikke slik vi oppfatter det i forhold til Nussirs gruveplaner i reinbeitedistriktet til Fiettar i Kvalsund, sier Keskitalo.

Arctic Frontiers

Prince Albert || av Monaco var også tilstede under konferansen.

Foto: Jan Morten bjørnbakk/NTB Scanpix

Korte nyheter

 • Árdnaprisen 2024

  Loga sámegillii.

  Paula Susanna Rauhala vant årets Árdnapris.

  Prisen deles ut til den kandidaten som i løpet av inneværende studieår har skrevet den beste masteroppgaven med tema knyttet til urfolk og urfolks situasjon. I år var det sju oppgaver som var nominerte.

  Rauhala har skrevet en masteravhandling om runebommen til noaidien Paul-Ánde/Anders Paulsen.

  Det er UiT og Senter for samiske studier som deler ut prisen på 10 000 kr.

  Prisutdelingen skjedde på årets Riddu Riđđu festival. Prisen har blitt delt ut siden 2018.

  Paula Susanna Rauhala.
  Foto: Ida Emilie Lindseth / NRK
 • Árdna-bálkkašupmi 2024

  Les på norsk.

  Paula Susanna Rauhala vuittii dán jagáš Árdna-bálkkašumi.

  Bálkásupmi geigejuvvo dasa gii lea čállán buoremus masterbarggu mas fáddá lea eamiálbmogat ja eamiálbmogiid dilálašvuohta. Dán jagi ledje ožžon čieža evttohusa.

  Rauhala lea čállán noaiddi Paul-Ánde goavdása birra.

  Leaba UiT ja Sámi Dutkamiid Guovddáš geat juohkiba bálkkašumi. Vuoitu lea 10 000 ruvnnu.

  Bálkásupmi geigejuvvui Riddu Riđđu festiválas. Lea čihččet geardde go bálkkašupmi geigejuvvo.

  Árdnaprisen 2024
  Foto: Ida Emilie Lindseth / NRK
 • Studeanttat sihkkarastet ásodaga árabut

  – Mii vásihat ahte eanet studeanttat háliidit ohcat árabut, muitala Norgga árktalaš studeanttaidovttastusa hálddahusdirektevra, Grete Sterri Kristoffersen, NRK:i.

  Vaikko ohcciidlohku Romssas lea njiedjan, de vurdojuvvo stuora lassáneapmi ohcciin studeantaásodagaide čakčat go ollu studeanttat leat vuordimin suoidnemánu 20. b. rádjái ohcat.

  Studeantaovttastus ávžžuha studeanttaid ohcat árat vai garvet guhkes vuordináiggi čakčat.

  studentbolig dramsvegen

  Studenter sikrer seg bolig tidligere: – Vi søkte bolig et halvt år i forveien

  De største studentbyene opplever at flere vil bo i studentbolig og søker tidligere for å sikre boplass.