Hopp til innhold

– Sametingspresidenten tar ikke hensyn til demokratiet

Kvalsund-ordfører Ragnar Olsen reager kraftig på sametingspresidentens uttalelse.

Aili Keskitalo

Sametingspresidenten mener at Nussir saken ender opp i retten.

Foto: Roger Manndal, NRK

Sametingspresident Aili Keskitalo var igår med på å åpne Arctic Frontiers 2015 i Tromsø. Foran et fullpakket auditorium, med representanter fra verdens absolutte stormakter, benyttet sametingspresidenten anledningen til å sende en klar beskjed til Nussir.

– Nussir saken ender nok opp i retten, sa presidenten.

Denne beskjeden fikk Kvalsund-ordfører til å reagere.

Ingen hensyn til demokrati

Ragnar Olsen, ordfører Kvalsund (Ap)

Kvalsund-ordfører Ragnar Olsen (Ap) reagerer på presidentens uttalelse.

Foto: Allan Klo/NRK / NRK

Kvalsund-ordføreren hevder at sametingspresident Aili Keskitalo ikke tar hensyn til demokratiske spilleregler, og viser til at saken allerede har vært gjennom en rekke instanser.

Det var under nordområdekonferansen Arctic Frontiers, hvor årets hovedtema var klima og energi at sametingspresidenten ga beskjeden som fikk ordføreren til å reagere.

Urfolks rettigheter

Sametingspresident Aili Keskitalo hadde en klar beskjed under gårsdagens Arctic Frontier konferansen.

Så jeg må nok dessverre bare konstatere at Nussir-saken ganske sikkert kommer til å ende opp i retten, sa sametingspresident Aili Keskitalo.

Sametingspresidenten sier på sin side at FNs erklæring om urfolks rettigheter er vel så viktig i denne sammenhengen.

– All utbygging må skje i samsvar med urfolks rettigheter, og det er dessverre ikke slik vi oppfatter det i forhold til Nussirs gruveplaner i reinbeitedistriktet til Fiettar i Kvalsund, sier Keskitalo.

Arctic Frontiers

Prince Albert || av Monaco var også tilstede under konferansen.

Foto: Jan Morten bjørnbakk/NTB Scanpix

Korte nyheter

 • Sápmi vuittii vuosttaš čiekčamiid 13-1

  Sápmi vuittii vuosttaš čiekčamiid Tibet vuostá 13-1 Conifa nissoniid máilmmecupa čiekčamiin Indias. Sámi moallabáhčit leat Karoline Fossli 3, Moa Öhman 4, Sofie Sörensen 1 ja Sandra Simonsen 5. Čiekčamiid buoremus lei Sandra Simonsen (govas).

  Sandra Simonsen
  Foto: Håkan Kuorak / FA Sápmi
 • Sámiide álkibut caggat ođđa ruvkedoaimmaid

  Minerálaláhkalávdegoddi geigii odne ealáhusministarii ođđa čielggadeami «Ođđa minerálaláhka». – Láhkaevttohusas gáibiduvvo soahpamuš guoskkahuvvon riekteoamasteaddjiide árbevirolaš sámi guovlluin ovdalgo sáhttá álggahit ruvkedoaimma. Nu čilge Rune Sverre Fjellheim, gii lea lávdegotti sámi lahttu. Minerálalávdegoddi lea guokte jagi bargan evttohusain, mii lea gulaskuddamiin suoidnemánu 1. beaivvis skábmamánu 1. beaivái.

 • Samer blir bedt om å holde munn

  Festivalsjef Sandra Márjá West, leder for Samerådets kulturavdeling, Christina Hætta og sametingspresident Silje Karine Muotka kjenner seg igjen i samiske artisters fortelling om koftekrav.

  – Det er ikke få konferanser der det samiske blir usynliggjort. Man snakker om hydrogenfabrikker, kraftlinjer, mineralvirksomhet og det grønne skiftet, men gir ikke ordet hverken til samiske artister eller politikere.

  – Men når middagen kommer, blir det gjerne servert reinfilet og multebær og underholdt av en joik. Da slipper vi til, sier Muotka til VG.

  Sametingspresident Silje Karine Muotka
  Foto: Åse M.P. Pulk / Sámediggi