NRK Meny
Normal

– Sametinget vårt siste håp

Ole Georg Balto er klar for å sloss for den samiske kulturen, dersom Øvre Anárjohka nasjonalpark utvides.

Ole Georg Balto

– Vi må sloss på samme måten som vi tidligere har måttet slåss for språket vårt, sier Ole Georg Balto.

Foto: Anne Olli

Sametinget er Anárjohkdalens velforenings siste håp, når staten nå ønsker å utvide Øvre-Anarjohka nasjonalpark.

Tirsdag kl 18.30 arrangerer NRK Sápmi folkemøte på kulturhuset i Karasjok.

– Forventer at Sametinget stanser dette

Leder for Anárjohkadalens velforening Ole Georg Balto, forventer at Sametinget nå gjør alt de kan for å stanse en utvidelse av nasjonalparken:

– Ja det gjør vi, vi forventer at de stopper det hele. Vi er veldig sterkt knyttet til naturen, og Sametinget er vårt siste håp. Jeg forventer at vi skal kunne bruke området slik som vi alltid har brukt naturen her.

Naturen, en samisk kulturbærer

Balto mener at alle skal kunne komme seg ut i naturen uavhengig av fysisk form, fordi naturbruk er en samisk kulturbærer:

– Det har alltid vært viktig for oss å kunne ferdes ute i naturen. Ikke bare for å kunne løpe rundt alene med ryggsekken, men også det å kunne ta alle med seg, både eldre og barn.

– Det er en del av vår kultur å lære barna hvordan man skal ferdes i naturen, sier Balto.

Trosser motstanden

Direktoratet for naturforvaltning går inn for en mye større utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark enn det kompromissforslaget fra Fylkesmannen i Finnmark tilrår.

Det gjør de selv om et flertall av høringsinstansene og det lokale arbeidsutvalget går imot en utvidelse av nasjonalparken, som ligger i kommunene Karasjok og Kautokeino.

Nå ligger hele saken om utvidelse på Miljøverndepartementets bord. Departementet skal i konsultasjoner med Sametinget, før en eventuell utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark vedtas.

– Sametinget har ikke makt til å stanse

Erik Solheim og Egil Olli åpner Varangerhalvøya nasjonalpark

Egil Olli lover å høre på lokalbefolkningen før konsultasjonene med departementet. Her åpner han og Miljøvernminister Erik Solheim Varangerhalvøya nasjonalpark.

Foto: Knut-Sverre Horn

Sametingspresident Egil Olli lover å rådføre seg med lokale brukere av området, før de går igang med konsultasjonene. Samtidig understreker Sametingspresidenten at Sametinget ikke har makt til å stanse fredningen:

– Hvis departementet eller Stortinget ikke hører etter hva Sametinget forteller, så har vi ingen makt til å stoppe fredningen. Den makten er ikke gitt oss.

– Men det vi prøver å gjøre i slike saker, er å fremme de samiske interessene og jobbe for at samer skal kunne bruke naturen slik de alltid har gjort. Men om vårt mål ikke passer inn med målet for selve fredningen, da blir det vanskelig.

– Da må man stille spørsmålet, kan man i det hele tatt frede dette området samtidig som man tar hensyn til lokalbefolkningens bruk og behov for naturen?, sier Egil Olli til NRK.

Ole Georg Balto (t.v.) blir bøtelagt av SNOs Erland Søgård.

Ole Georg Balto har tidligere møtt motstand for sin bruk av naturen. Her bøtelegges han av SNO`s Erland Sørgård. (Se lenke nedenfor)

Foto: Privat

– Vi må sloss

Ole Georg Balto sier han er klar til å igjen måtte gå ut i krigen for den samiske kulturen, om utvidelsesplanene trer i kraft:

– Vi må sloss på samme måten som vi tidligere har måttet slåss for språket vårt. Jeg trodde aldri at vi noen gang skulle komme hit, at vi også er blitt nødt å slåss for naturen og vår egen kultur.

Hør saken på samisk her: