– Sametinget har en jobb å gjøre

Dávvet Bruun Solbakk (22) er opptatt av solidaritet og urfolkssamarbeid, og sier det er en glede å arbeide med urfolk fra hele verden.

Dávvet Bruun-Solbakk i intervju situasjon under valgvake i Oslo

SPENNENDE: Det blir veldig spennende med valget i år, sier Sápmi pride lederen Dávvet Bruun Solbakk.

Foto: Skjermdump / NRK

Samtidig har han en oppfordring til samepolitikerne:

– Sametinget har en jobb å gjøre når det gjelder å nå ut de unge velgerne, sier Solbakk. Man må passe på at man ikke bare fokuserer på «de voksne», sier Solbakk.

Han er dog fornøyd med at det er arrangert en valgdebatt i Oslo, og han føler at samisk ungdom blir hørt på i dag.

– Jeg føler at vi får stor plass i det samiske samfunnet, sier Solbakk.