Hopp til innhold

– Sametinget førte oss bak lyset

Gullik Hansen har sendt faktura med krav om en million kroner til Sametinget, etter rotet med det nye teaterbygget i Kautokeino.

Gullik Hansen

Investor Gullik Hansen sier han har snedt en snill regning til Sametinget:

Foto: Sara Ellen Anne Eira / NRK

Den 10. november 2009, presenterte Beaivváš Sámi Našunálateáther og Kautokeino kommune skissene til det nye teaterbygget.

Scenen var Thon hotell Kautokeino. Champagnen fløt, alle var der. Sametinget, kommunen, Sápmi`s kultur-elite. Og Gullik Hansen.

– Det kommer til å bli Kautokeinos operahus. Jeg tror alle i bygda vil være stolte av bygget, sa teatersjef Haukur Gunnarsson den gangen.

Nedtur etter nedtur

Champagnen flyter ikke lenger. Teateret har siden den bravøse presentasjonen, gått fra nedtur til nedtur, hva nybygget gjelder.

I november i fjor ble til slutt prosjektet til Gullik Hansen forkastet. Sametinget hadde ikke selv fulgt loven, og krevde at hele prosessen skulle startes på nytt.

Skissene til teaterbygget ble forkastet. Teateret var tilbake til startgropen, Gullik Hansen var ute av prosjektet.

Samtidig sto Sametinget klare til å skyte inn 500 000 kroner i et nytt forprosjekt.

– Ført bak lyset

Ordfører Klemet Erland Hætta, Hotellkongen Olav Thon og investor Gullik Hansen

Gullik Hansen var sentral i oppbyggingen av det nye hotellet i Kautokeino. Her med Klemet Erland Hætta og Olav Thon.

Foto: Marit Elin Kemi / NRK

Investor Gullik Hansen føler seg rett og slett lurt av Sametinget, og har derfor nå sendt en faktura på en million kroner for arbeid som er nedlagt i prosjektet.

– Vi er rett og slett blitt ført bak lyset av Sametinget, og blitt forledet til å tro at vi skulle gjennomføre det påbegynte prosjektet. Derfor har jeg sendt denne regningen som en sluttfaktura, sier Hansen til NRK.

– Kan ikke bare levne saken i ruiner

Hansen forteller at det ble gitt klare signaler fra Sametinget om at Centrum Eiendom skulle forestå og fullføre teateret:

– På et møte vi hadde i mai i fjor, hvor sametingsrådet og varaordføreren i Kautokeino var tilstede, sa sametingsrådet «Ja, det er bare å gå i gang med å prosjektere». Vi "shaket hands" på det, og gikk så i gang med arbeidet.

– Fra vår side var vi ti personer som jobbet med dette, og alle hadde vi inntrykket av at dette var i orden. Det var det jo ikke. Men når da Sametinget bare plutselig sier stopp, må de jo rydde opp i dette og ikke bare levne saken igjen i ruiner,

– De kan ikke sitte der, med presidenten og Vibeke Larsen i spissen, å si at det her går vi for, uten å stå for det de sier. Det er virkelig å føre folk bak lyset, og det kan ikke jeg akseptere De må jo ha litt moral, sier Hansen til NRK.

Skisse av det nye Beaivvaš-bygget

Levende teaterverksted i et moderne uttrykk var byggets grunn-idè, da skissene ble presentert til stor jubel i 2009.

Foto: Beaivváš Sámi Našunálateáhter / Jappe Nielsen

– Sametinget betaler ikke

Sametingsråd Vibeke Larsen bekrefter at møtet Gullik Hansen refererer til, fant sted i mai i fjor. Hun deler derimot ikke Hansen`s oppfatning av møtet:

– Jeg kan ikke skjønne hvordan han kan føle seg forledet, vi har ikke bestilt noe fra Gullik Hansen.

Vibeke Larsen

Sametingsråd Vibeke Larsen, sier det aldri er gitt noen klarsignal til Centrum Eiendom fra Sametingets side.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det ble ikke gjort noen vedtak på det møtet, det ble ikke gitt noen direkte "go". I møtet som varte omtrent en halvtime, var det kun lagt frem et prospekt for Sametinget. Gullik Hansen kan vel ikke vente at et parlamentarisk system, i løpet av en halvtime, kan knytte seg opp til en avtale som gjelder 100 millioner.

– Jeg kan ikke tenke meg at Gullik Hansen, som er en oppegående finansmann, har en tro på at det er slik det gjøres i Norge i dag. Sametinget kommer ikke til å betale denne fakturaen, sier Vibeke Larsen til NRK.

– Inkasso neste

Fakturaen fra Centrum Eiendom er på 1,4 millioner kroner. Derav er de 600.000 kronene Centrum Eiendom tidligere har fått til forprosjektet fra Sametinget og Kautokeino kommune trukket fra. Sluttsummen lyder på 800. 000, inkludert mva blir beløpet 1 million kroner.

Gullik Hansen`s advokat, mener at Centrum Eiendom har en god sak mot Sametinget i dette kravet:

– Neste steg blir eventuelt inkasso. Men jeg har ikke så veldig lyst å måtte gå hele veien til retten med dette. Jeg skal ta kontakt med Sametinget før jeg eventuelt går videre med kravet, sier Gullik Hansen til NRK.

Korte nyheter

 • Turisttat reagerejit: – Sii oidne dušše duohtavuođa

  Cruise-turisttat MS "Boletti" fatnasis ožžo veahá erenoamáš álggu beaivvái go oidne bossubivddu Honnesvági báikkis.

  Brihttalaš guossit reagerejedje iešguđetládje – muhtumiid mielas lei gelddolaš ja earát ges eai háliidan oaidnit go njuvve bosu.

  Visit Nordkappa beaivválaš jođiheaddji Martin Hansen deattuha ahte lea dárbu ipmirdit ja lohká ahte:

  – Mii árvvusatnit sin geat ellet mearas, muhto seammás ferte leat lohpi lohkat ahte bossubivdu ja cruisefatnasat eai heive nu bures oktii.

  Skiipahoavda Nils Jørgen Nilsen lohka ahte turisttat han dušše oidne duohtavuođa ja kommentere:

  – Ii leat mihkkege maid mii sáhttit čiegadit. Mii bivdit lobálaččat, muhtumat liikojit ja muhtumat eai liiko.

 • Ikke flertall for å avvikle forhåndstiltredelse

  I forbindelse med energi- og miljøkomiteens behandling av endringer i energiloven og plan- og bygningsloven hadde Rødt, MDG og SV fremmet forslag om å avvikle ordningen med forhåndstiltredelse.

  De mener at denne ordningen ved byggeprosjekter og ekspropriasjon av eiendom kan føre til flere Fosen-saker, der utbygger fikk starte utbygging før rettighetene til andre brukere av området ble avklart.

  Med 15 mot 86 stemmer ble forslaget nedstemt av regjeringspartiene og stortingsflertallet fredag.

  Olje- og energiminister, Terje Aasland, mener fjerning av denne ordningen ville ført til stor usikkerhet for de som trenger forutsigbarhet i forbindelse med slike byggeprosjekter.

  – Forhåndstiltredelse har vært hovedregelen i ekspropriasjonsretten i mange tiår. Det er en praktisk viktig ordning som sikrer fremdriften i byggingen av nødvendige infrastrukturtiltak, sa Aasland under debatten i Stortinget.

  Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) ville vite hva regjeringens svar da er for å unngå flere Fosen-saker, når de vil beholde ordningen med forhåndstiltredelse.

  Til det svarte Aasland at de endringene som nå gjøres i lovverket ved at kommuner får større innflytelse i slike byggesaker, vil også gjøre at lokale interesser skal tas mer hensyn til i framtidige byggeprosjekter.

  Han trakk også frem at regjeringen vil se på om det i framtiden er mulig å få tidlig avklaring av gyldighet av vedtak i slike byggesaker.

  Det har gått over 600 dager siden Høyesterett uttalte at konsesjonen for bygging av vindturbiner på Fosen i Trøndelag, er ugyldig og bryter med reindriftsutøvernes menneskerettigheter (lovdata.no).

  Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør for Stortinget om Fosen-saken
  Foto: Fredrik Varfjell / NTB
 • Duddjodettiin ohppet sámegiela

  Suorttáin Nordlánddas besset olbmot oahppat sámegiela duddjodettiin. Juohke duorastaga čoahkkanit Viesttarrállá sápmelaččat dudjot ja veahá hállat sámegiela. Sámi mánát ja nuorat maid fargga besset deaivvadit ja oahpahallat sámegiela Báru giellabáikkis, go dál leat ožžon bistevaš ruhtadeami Sámedikkis.

  Geahča ášši otná TV-ođđasiin: