NRK Meny
Normal

– Sametinget er på rett vei

Fiskere er svært positive til at Sametinget vil lovfeste fangstrettighetene til folk som er bosatt langs kysten i Finnmark.

Mange kystfiskere ble kasta på land
Foto: Harry Johansen / NRK

Lenge var det nærmest opprørstilstander langs kysten i Finnmark, etter at tidligere fiskeriminister Helga Pedersen gikk ut på sin siste dag som fiskeriminister og forkastet innstillingen fra Kystfiskeutvalget . Utvalget slo fast at folk som bor i fjordene og langs kysten i Finnmark har opparbeidet særlige rettigheter til fiske fra gammelt av.

Vil fremme kravet

Nå vil Sametinget fremme kravet om at fangstrettighetene i Finnmark må innlemmes i norsk lov når de møter regjering og storting, lovet sametingspresident, Egil Olli i sin nyttårstale :

"Sametinget støtter Kystfiskeutvalgets forslag. Vi har arrangert folkemøter i fjorddistrikt hvor folk har fremmet sine synspunkter. Dette vil vi ta med i våre vurderinger når vi fremmer saken overfor Regjering og Storting. Fangstrettighetene i disse områdene må innlemmes i norsk lov, og lokalbefolkningen må ha en sterk medinnflytelse i forvaltningen av ressursene. Sametingets syn er at nærhet gir rett, uavhengig av etnisitet."

Tor Mikkola, leder i Fjordfiskernes forening.

Leder for Fjordfiskernes forening, Tor Mikkola

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Positive

Fiskere langs finnmarkskysten er svært positive til det Olli sa i talen. Leder for Fjordfiskernes forening, Tor Mikkola, sier at Sametinget er på rett vei.

– Jeg synes det er veldig positivt at Sametinget og presidenten nå går så sterkt inn for å få igjennom Kystfiskeutvalgets innstilling. Det betyr at vi på kysten er i fokus nå og kanskje får den hjelpen vi trenger.

Tor Mikkola er spesielt fornøyd med at sametingspresidenten trakk fram folkemøtene som ble arrangert i fjorddistriktene.

– Jeg synes man kan berømme Sametinget for det arbeidet de har gjort med møtene. De har virkelig lyttet til fiskerne og de som har erfaringer. Det gjør at Sametinget stiller mye sterkere og har med seg masse erfaringer fra kysten.

– Gir rette signaler

Fisker Jan Larsen

Styremedlem i den sjøsamiske fangst- og fiskeriorganisasjonen Bivdi, Jan Larsen

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Styremedlem i den sjøsamiske fangst- og fiskeriorganisasjonen Bivdi, Jan Larsen, er glad over at sametingspresidenten i sin nyttårstale lovet å jobbe for at kystfiskeres fiskerettigheter skal lovfestes.

– Egil Olli gir rette signaler når han sier dette. Jeg visste jo fra før hva Sametinget mener, men det bra at Sametinget vil jobbe videre med dette og jeg håper at det går bra.

Larsen synes det er spesielt gledelig at Sametinget vil ta med folkets synspunkter i sine vurderinger når de fremmer saken overfor Regjering og Storting.

– Det er helt rett gjort av Sametinget, for da får regjeringen og Stortinget vite om hva folk i Finnmark mener om dette.