– Samestipendet må økes

– Stipendet for samiske elever i videregående skole må økes slik at dette blir til noe mer enn en symbolsk sum, mener NSR-leder Aili Keskitalo.

Penger
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Men hun vil på nåværende tidspunkt ikke si hvor mye potten bør økes.

– Det må vi komme tilbake til i forbindelse med neste års budsjettarbeid.

I fjor ble potten økt med en million kroner etter forslag fra Norske Samers Riksforbund (NSR).

– Rapporten fra Sametingets tilskuddsstyre viser at økningen har hatt en positiv effekt, mener Keskitalo.

Aili Keskitalo
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Stabilt elevtall

Målsettingen for ordningen er å øke antall elever i videregående skole som velger opplæring i samisk språk generelt og samisk som førstespråk spesielt.

I inneværende skoleår ble 2,4 millioner kroner fordelt til totalt 461 elever. Dette er samme antall elever som i skoleåret 2007/2008.

I forhold til året før, har antall førstespråkelever og andrespråkelever har økt med henholdsvis en elev og 20 elever. Antall fremmedspråklige elever er blitt redusert med 21.

I år fikk 194 førstespråkelever 6.580 kroner hver. Antall andrespråkelever er på 150. Disse fikk 4.931 kroner hver, mens fremmedspråklige - i alt 117 - fikk 3.280 kroner hver.

– Går i riktig retning

Til tross for at det totale antall videregåendeelever som har samisk som fagkrets, ikke har økt, så er NSR likevel fornøyd med utviklingen.

– Økningen av stipendet i fjor, har ført til at elever har noe mer penger å rutte med enn året før. Til neste år håper vi å kunne øke ramma så mye at dette har en reell betydning for den enkelte elev.

– Framtiden for samisk språk er avhengig av at flere bruker språket, og stipendet motiverer flere til å velge samisk som fag på videregående skole, sier NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo.

Ønsker nye tiltak


NSR mener at man i tillegg må ha nye tiltak for å motivere andre enn heltidselever ved videregående skole, til å få formell kompetanse i samisk språk.

– Målet er at man skal stimulere til at flere velger samisk i høyere utdanning. Samiske kommuner og institusjoner har et stort behov for fagfolk med samisk språkkompetanse. Språkstipendet kan være et bidrag i positiv retning, sier Aili Keskitalo.