NRK Meny
Normal

– Samerådet er feige

Leder i Kautokeino Flyttsamelag mener Samerådet er feige når de likevel ikke gir sin støtte til reindriftsutøvere i Finnmark, i deres søksmål mot den norske staten.

Nils Mathis M. Sara

Leder i Kautokeino Flyttsamelag, Nils Mathis M. Sara, hadde håpet på hjelp fra Samerådet i reintallstilpasningen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

For bare litt over en uke siden vurderte Samerådet å samle berørte reineiere i Finnmark for et søksmål mot staten, i reintallsreduksjonssaken, men denne saken ble behandlet i Samerådets arbeidsutvalg tirsdag, denne uken.

Samerådets arbeidsutvalg vil ikke gi juridisk eller økonomisk støtte til reineierne i Finnmark i denne saken, selv om Samerådet mener prosessen i reintallstilpasningen er gal.

– Etter at vi forhørt oss med de forskjellige involverte, har vi kommet frem til at det ikke er riktig at vi nå involverer oss i saken på dette stadiet, sier president Aile Javo i Samerådet.

– De tør ikke

Leder Nils Mathis M. Sara var glad for at Samerådet for en uke siden ønsket å jobbe på lag med reindriftsutøverne i søksmål mot staten, men hører at Samerådet nå har snudd i saken.

– Det er klart at vi hadde håpet på støtte fra Samerådet i denne saken, derfor var dette dårlig nytt for reindriftsutøvere som vurderer å stevne staten, sier Sara.

Kautokeino Flyttsamelag mener Samerådet har kunnskap om folkeretten som reindriftsutøvere kunne hatt bruk for når de prøver å stoppe denne prosessen, hvor tvangsmidler blir brukt mot reindriften.

Svært skuffet

Nils Mathis M. Sara er svært skuffet etter at Samerådet snudde i saken, når de først stiller opp på konferanser og lover å hjelpe.

– Man lurer jo på hvorfor de snudde og hva som har ført til at de ikke vil gi juridisk eller økonomisk støtte til reineierne i Finnmark.

I forrige uke sa jurist Mattias Åhren, som er leder i Samerådets menneskerettighetsavdeling, at han hadde et håp om at forslaget skulle få stor oppslutning blant reineierne. Samerådets arbeidsutvalg jobber ikke videre med saken, ble det bestemt på møte i Tromsø tirsdag.

– Tar ikke viktige saker

mange reinbeitedistrikter i Finnmark har et høyere reintall en det som er fastsatt av reindriftsstyret. De ga i 2013 pålegg til i alt 231 siidaandeler i Finnmark om å redusere reintallet. Mange har fulgt påleggene om reduksjon, men ikke alle.

NRK Sápmi har i forrige uke forsøkt å få en kommentar fra Landbruks- og matdepartementet, om søksmålene som kan komme fra reindriftsutøverne, men de ønsker ikke å kommentere saken.

– Når Samerådet ikke ser på dette som en viktig sak, hvilke saker er da viktige for dem, spør Sara.

Vurdert saken

Samerådet mener at de ikke har mandatet de trenger for å kunne jobbe med saken, derfor ble vedtaket som det ble.

– Vi har ikke ønsket å lure noen, men har vært tydelige på at dette er noe vi vil vurdere, sier president Aile Javo i Samerådet.

Javo håper at reindriftsutøverne får den hjelpen de behøver, for mange andre har jo ønsket å hjelpe, selv om samerådet ikke kan stille opp.