– Samer står litt til for hogg

Psykologiprofessor Arnulf Kolstad tror befolkningen har lettere for å mobbe samer enn andre minoritetsgrupper, som for eksempel innvandrere.

Arnulf Kolstad, professor NTNU

Arnulf Kolstad mener samer er et lettere mål for hets enn andre befolkningsgrupper i samfunnet.

Foto: Tone Iversen / NRK

– Samer står litt til for hogg og har ikke samme beskyttelse som andre, sier professor i sosialpsykologi Arnulf Kolstad ved NTNU i Trondheim.

Han tror befolkningen har lettere for å mobbe samer enn andre grupper i samfunnet, som for eksempel innvandrere.

– Jeg tror man har holdt seg litt skinnet i forhold til de gruppene som har vært mest fremme i offentligheten, som innvandrergrupper med en annen kulturell og etnisk bakgrunn.

Har forsvunnet fra bevisstheten

Professoren mener samer har mindre beskyttelse enn andre minoriteter i det norske samfunn.

Det er «lov» å vitse med at noen er same, men ikke at noen har en annen hudfarge.

– Samene har ikke tilhørt gruppa som har vært fremme i forhold til mobbing, sier Arnulf Kolstad.

Han mener befolkningen i Norge ikke alltid tenker over at samer er et eget folk og et urfolk.

Skulle ikke hetses

– Samene ble del av folks bevissthet i senere tid, da man opplevde det meningsløse i fornorskningspolitikken og i å få samer til å snakke norsk.

– Da var det oppsving i erkjennelsen av at samene var en gruppe som levde her i Norge og at nordmennn måtte akseptere samene som en gruppe på lik linje med oss, og at her skulle vi ikke begynne å hetse dem. Samene var utsatt nok på forhånd.

– Men akkurat dette tror jeg har blitt litt borte fra folks bevissthet etter at andre grupper har fått mer fokus og mer offentlighet. I forhold til for eksempel innvandrere er man blitt bevisst på at begreper kan være sårende, selv om de ikke alltid er ment slik.

Farlig humor

– Minoritetsgrupper er utsatt på en helt annen måte enn majoritetsgruppene i samfunnet. Hvis de opplever «humoren» som sårende, ydmykende og ubehagelig, bør man avstå fra den. Da er det ikke lenger noe vits i, da er det ikke lenger morsomt - for å bruke slike uttrykk.

Professoren tror humor på bekostning av samer kan føre til mer hets.

I alle kulturer mener majoritetsbefolkningen at den er bedre enn minoritetene, sier han.

– Medlemmer av minoritetsbefolkningen kan bli sett som litt tilbakestående, ikke like mye utviklet og egentlig ikke like mye verdt. Derfor skal man ikke tråkke over den grensa, etter min mening. Det fører til at flere tillater seg både å si og tenke om folk som er annerledes at de ikke er like gode som en selv.