NRK Meny
Normal

Samer frykter demokratiet, og føler seg maktesløse

Samer opplever at deres rettigheter ofte blir satt til side av majoriteten. Gjerne i form av et flertallsvedtak. Det får samene til å føle avmakt.

Filip Mikkelsen

Filip Mikkelsen er i mange sammenhenger i mindretall.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Når det gjelder tverrkulturelt helsesenter og samers egen helse, opplever den samiske befolkningen maktesløshet, sier en oppgitt lulesame og opposisjonspolitiker i Tysfjord, Filip Mikkelsen.

For to år siden ble arbeidet med et tverrkulturelt helsesenter i Tysfjord (TDMS) skrinlagt av formannskapet med et knapt tre-mot-to flertallsvedtak.

En sak som Mikkelsen i årevis har kjempet for.

– Samiske saker kommer opp til behandling i kommunestyrer og blir avgjort ved flertallsvedtak uten å ta hensyn til hva den samiske minoriteten selv vil, og uten å ta hensyn til lover og konvensjoner.

Og ordføreren i nabokommunen Hamarøy, som havnet mitt i helsesenterstriden, forstår frykten.

Frykten for norske systemer og organer.

Uroen må tas på alvor

Hamarøyordfører Rolf Steffensen

Konkurranse

Nå råder en frykt blant samer i området om at nabokommunen planlegger et tilsvarende senter.

En ubegrunnet frykt, mener Sametinget. Også ordføreren i nabokommunen avviser påstandene.

Men frykten er der likevel og debattene raser på Facebook og rundt lunsjbordene.

For et slikt helsesenter vil kunne konkurrere ut lulesamers egen drøm – et samisk helsesenter på Drag i Tysfjord, i kjernen av det lulesamiske samfunnet.

Samene opplever maktesløshet

Filip Mikkelsen, opposisjonspolitiker i Tysfjord og lulesame.

Manglende vilje og kunnskap

Filip Mikkelsen tror det hele dreier seg i første rekke om manglende vilje, men også forståelse.

Og at kunnskapen og forståelsen i forhold til minoriteter er dårligere i de mindre politiske fora og der samene er i mindretall i beslutningsfora.

– Både departementene, fylkesmennene og fylkestingene har større ressurser for å utvikle kunnskap internt i organsisasjonene. De små kommunene har ikke denne økonomiske muligheten. Mangel på kunnskap gjør at det mange ganger blir gjort vedtak som på et prinsipielt grunnlag er i strid med lover og konvensjoner som gjelder for nasjonen Norge i forhold til samer.

– Men nasjonen Norge, også kommunestyrene, har forpliktelser overfor en minoritet.

Rolf Steffensen

Hamarøyordfører Rolf Steffensen vil jobbe for å gjenvinne tilliten.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Uttrykker stor forståelse

Og ordføreren i nabokommunen Hamarøy uttrykker i et upublisert leserinnlegg stor forståelse for det han oppfatter som alvorlig bakenforliggende uro og frykt som han vet at mange i det samiske samfunnet kjenner på i møte med norske systemer og organer.

– Gjennom årenes løp har det vært altfor mange opplevelser og erfaringer knyttet til det å være same i mindretall og få sine likeverdige og rettmessige krav og rettigheter satt til side, enten fordi det ikke er blitt ansett som viktig nok eller fordi det kom i veien for det norske, skriver Rolf Steffensen, og fortsetter:

– Slik kan og skal det ikke være! Når folk på nytt og på nytt kjenner på denne uroen må den tas på alvor. Jeg håper at vi ved å gjøre nettopp det, kan gjenvinne tilliten slik at det viktige arbeidet kan fortsette.